Menu Zamknij

SZKOLENIA PŁATNE Z CYBERPRZESTRZENI ORAZ PODATKOWE.

Szkolenia płatne z cyberprzestrzeni oraz podatkowe.

Szanowni Państwo,

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie planuje zorganizować szkolenia z zakresu;

Cyberbezpieczeństwo w praktyce.

Zmiany w Prawie pracy w 2022 r.

Czym jest Cyberbezpieczeństwo?

W dobie XXI wieku cyberbezpieczeństwo jest bardzo ważnym aspektem, ponieważ firmy, organizacje rządowe, wojskowe, korporacyjne, finansowe i medyczne zbierają, przetwarzają i przechowują niezliczoną ilość danych na komputerach i innych urządzeniach. Istotna część tych danych może być informacją wrażliwą, niezależnie od tego, czy jest to własność intelektualna, dane finansowe, dane osobowe lub innego rodzaju dane, w przypadku których nieupoważniony dostęp może mieć negatywne konsekwencje. Organizacje przekazują poufne dane w sieci i innych urządzeniach podczas prowadzenia działalności, a cyberbezpieczeństwo opisuje dyscyplinę poświęconą ochronie tych informacji i systemów używanych do ich przetwarzania lub przechowywania. Wraz ze wzrostem cyberataków, firmy i organizacje, muszą podjąć kroki w celu ochrony poufnych informacji.

Podczas naszych szkoleń dowiedzą się Państwo:
Jak w codziennych zadaniach i obowiązkach będziemy mogli rozpoznać i zapobiec zagrożeniom?
Jak bezpiecznie korzystać z cyberprzestrzeni w miejscu pracy?
Jak chronić sprzęt i dane przed działaniami hakerów?
Jak zadbać o cyberbezpieczeństwo?
Jak uniknąć cyberzagrożeń?
Całkowity koszt szkolenia to 350zł brutto.
Dla członków Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej koszt szkolenia wynosi 300zł brutto.

Zmiany w Prawie Pracy w 2022 r.

W trakcie pandemii wiele firm wdrożyło oficjalne reguły pracy zdalnej, ale proces legislacyjny związany z kolejnymi zmianami wciąż trwa.
Jakie wyzwania stoją przed pracodawcami i firmami w 2022 roku? 
Na naszych szkoleniach dowiedzą się Państwo o zmianach jakie zaszły w Prawie Pracy w 2022 r.

Główną tematyką szkoleń będzie:

Polski Ład – naliczanie wynagrodzeń z umowy o pracę, umów cywilnoprawnych oraz działalności gospodarczej w praktyce, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w trakcie 2022 roku.
Zatrudnianie cudzoziemców (w tym uchodźców) w Polsce w ujęciu podatkowym oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych.
VAT Slim 3 oraz podsumowanie najważniejszych zmian VAT Slim 1 i 2.


Całkowity koszt szkolenia to 350zł brutto.
Dla członków Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej koszt szkolenia wynosi 300zł brutto.

Szkolenia odbędą się w sali szkoleniowej – ul. Łódzka 8/12
(budynek NSZZ Solidarność)

Cena obejmuje szkolenie, poczęstunek podczas dwóch przerw kawowych oraz certyfikat z udziału w szkoleniu.

Przewidywany czas szkolenia to 4-5 h. Terminy szkoleń zostaną wyznaczone w momencie utworzenia grupy.

Prosimy o przesłanie wstępnej deklaracji uczestnictwa w nieprzekraczalnym terminie do 24 marca 2022 roku na adres e-mail: izba@riph.eu

W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich Państwa, którzy byliby zainteresowani udziałem w proponowanych szkoleniach o wstępne zadeklarowanie chęci udziału, abyśmy mogli ustalić liczbę osób zainteresowanych uczestnictwem.

Na tym etapie zadeklarowanie udziału nie będzie Państwa obligowało do uczestnictwa w szkoleniu, posłuży jedynie do zweryfikowania czy tematyka szkoleń spotka się z zainteresowaniem.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.