Menu Zamknij

SZKOLENIE WARSZTATOWE W CZĘSTOCHOWIE

Szanowni Państwo,

W imieniu Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych przedstawiamy szkolenie warsztatowe w Częstochowie.

„Opóźniony rozwój mowy , SLI , DLD . Terapia psychologopedyczna metodą ZAMPEKT”

Termin:  02.04.2022

Czas trwania: 6 godz. dyd.  (9.00 – 13.30)                 

Cena: 280zł

Miejsce: Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/121,   

               42-202 Częstochowa, 

Zapisy: tel. 884 215 073; czestochowa@pcud.edu.pl

Cel szkolenia :

Poznanie nowatorskiej metody psychologopedycznej ZAMPEKT – pierwsze szkolenie w Polsce.

Efekty szkolenia :

Umiejętność diagnozowania i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego w kontekście metody ZAMPEKT.

Program szkolenia:

1. Opóźnienie w rozwoju mowy w spektrum autyzmu , niepełnosprawności intelektualnej oraz afazji rozwojowej. Diagnoza różnicowa.

2. Prosty opóźniony rozwój mowy ( PORM ) , specyficzne zaburzenie rozwoju języka (SLI ) , zaburzenie rozwoju języka . Wątpliwości terminologiczne i trudności diagnostyczne.

3. Terapia psychologopedyczna metodą ZAMPEKT

3. 1. Cele i założenia metody

3.2. Nawiązanie kontaktu i kształtowanie relacji terapeutycznej

3.3. Praca z rodzicami i opiekunami

3.4. Ocena i rozwijanie rozumienia

3.5. Ocena i rozwijanie słownictwa

3.6. Ocena i rozwijanie składni

3.7. Ocena i rozwijanie dialogu

3.8. Ocena i rozwijanie uwagi , pamięci i myślenia

3.9. Ocena efektywności metody

4. Eliminacja zachowań trudnych

Forma szkolenia:

Wykład połączony z prezentacją multimedialną, warsztaty, dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników

Szkolenie kierowane jest do:

· logopedów,

· psychologów,

· pedagogów,

· terapeutów,

Po odbytym szkoleniu uczestnik/czka otrzymuje zaświadczenie wydawane przez Akredytowaną Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli posiadającą certyfikat ISO: 9001 na szkolenia, kursy i studia podyplomowe

Prowadzący szkolenie:

Prof. zw. dr hab. Zbigniew Tarkowski  jest zatrudniony w Katedrze i Zakładzie Psychologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie . Specjalizuje się w zakresie psychologopedii oraz neurologopedii. Wydał ostatnio Jąkanie w wieku szkolnym. Terapia metodą Tarkowskiego ( 2020 ) oraz Afazjologię. Organiczne zaburzenia mowy ( 2021 ). Przygotowuje do wydania Opóźniony rozwój mowy , SLI , DLD . Terapia metodą ZAMPEKT. Jest autorem pierwszych polskich testów logopedycznych

( PTL , TSJ , TSD) oraz programu Rozwijanie mowy dziecka. Program terapeutyczno – stymulacyjny . Jest czynnym terapeutą z wieloletnim doświadczeniem. Miłośnik bernardynów i kotów „dachowców”  

Zapewniamy:

Materiały szkoleniowe

Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu

Serwis kawowy