Menu Zamknij

ULICA MIROWSKA CZĘŚCIOWO UDROŻNIONA – OBJAZD Z FARADAYA DO UL. SREBRNEJ

Szanowni Państwo,
poniżej przekazujemy komunikat Miejskiego Zarządu Dróg dot. wprowadzanych zmian w związku prowadzonymi remontami dróg.

Zgodnie z zapowiedziami częstochowskiego MZD, podobnie jak miało to miejsce np. przy budowie al. Niepodległości, jeszcze przed terminem zakończenia wszystkich robót, wraca częściowa przejezdność w obrębie placu budowy przez ul. Mirowską. W związku z tym na przebudowywanym odcinku ul. Mirowskiej wraz z obiektem mostowym nad Wartą, od środy (1.12) w obu kierunkach ruch pomiędzy ulicami: Nadrzeczną a Faradaya będzie odbywał się po środkowych pasach, przyległych do osi drogi. Na skrajnych prowadzone będą dalsze prace budowlane, dlatego konieczne będzie zachowanie szczególnej ostrożności podczas jazdy. Tym samym udrożniony zostanie dojazd do centrum z Zawodzia i z Zawodzia do centrum oraz w dużej mierze odciążony będzie objazd przez ul. Srebrną. W efekcie udrożnienia ul. Mirowskiej zmieni się także organizacja ruchu  w obrębie skrzyżowania Faradaya – Mirowska.

 Jak jeździmy na tym skrzyżowaniu Faradaya – Mirowska od środy 1.12?

 z Mirowskiej od strony centrum nakaz skrętu w prawo w Faradaya

·         z Faradaya  w kierunku centrum nakaz skrętu w lewo w Mirowską

·         z Mirowskiej od strony Srebrnej możliwości jazdy na wprost w Mirowską w kierunku centrum z nakazem zatrzymania się przed znakiem STOP – UWAGA zmiana pierwszeństwa  – możliwy tu także skręt w prawo

·         z Mirowskiej od strony Srebrnej niemożliwy będzie skręt w lewo w ul. Faradaya – objazd do Faradaya przez ulice: Kaczorowską i Kopcową.

Z uwagi na wspomniane zmiany, ponadto informujemy za Biurem Inżyniera Ruchu, że na swoje stałe trasy przez ul. Mirowską wrócą od środy autobusy MPK linii: 11, 13 i 28 (ta ostatnia będzie jeździć wciąż objazdem przez al. NMP). Obsługa będzie odbywać się z pominięciem przystanków „Zawodzie Szpital” w obu kierunkach. Prosimy o korzystanie z sąsiednich przystanków.

Jednocześnie w kolejną fazę wchodzą od środy (1.12) także pozostałe prace budowlane, w tym te związane z rozszerzonym zakresem przebudowy ul. Mirowskiej od skrzyżowania z ul. Faradaya do ul. Kaczorowskiej.

 W związku z robotami możliwe będzie poruszanie się na tym odcinku ul. Mirowskiej tylko w kierunku od Srebrnej do Faradaya i dalej do Mirowskiej wg wspomnianych  wcześniej zasad. W kierunku przeciwnym zaś, od ul. Faradaya do ul. Srebrnej, ul. Mirowska będzie nieprzejezdna i obowiązywać będzie objazd przez ul. Kopcową i Kaczorowską.

Taka organizacja ruchu i komunikacji miejskiej będzie obowiązywać do 10 grudnia, następnie ulegnie niewielkim modyfikacjom, o których uprzednio poinformujemy w odrębnym komunikacie.