Menu Zamknij

UNIWERSYTET JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE OTRZYMAŁ STATUS UNIWERSYTETU EUROPEJSKIEGO – PIERWSZE SPOTKANIE INAUGURACYJNE

Decyzją Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) w Brukseli międzynarodowe konsorcjum COLOURS, do którego należy Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie otrzymało status Uniwersytetu Europejskiego. Uzyskanie zaszczytnego miana jest rezultatem przystąpienia UJD do konsorcjum i współudziału w realizacji potężnego, międzyinstytucjonalnego projektu.

Finansowanie z Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) otrzymało jedynie 7 konsorcjów na 65 złożone wnioski aplikacyjne. Poza UJD z polskich uczelni członkiem innego konsorcjum została Politechnika Krakowska.

Dla UJD to jeden z największych sukcesów oraz duża szansa na dalsze umiędzynarodowienie kierunków studiów, współpracę naukową i wymianę doświadczeń w obszarze innowacji.

W imieniu Zarządu i Rady RIPH w Częstochowie składamy na ręce Pani Rektor dla Władz Uczelni i wszystkich pracowników serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za trud pracy włożony w osiągniecie tak znamienitego sukcesu i dołączenie do grona Uniwersytetów Europejskich. Jednocześnie pragniemy podziękować za zaufanie i zaproszenie do grona Partnerów Sojuszu współpracujących dla realizacji założeń projektu.

We wtorek 10 października 2023 r. odbyło się pierwsze spotkanie wprowadzające do projektu European University COLOURS dla Partnerów Stowarzyszonych Sojuszu. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele RIPH w Częstochowie.