Menu Zamknij

UNIWERSYTET JANA DŁUGOSZA ZAINAUGUROWAŁ NOWY ROK AKADEMICKI 2023/2024

53. Inauguracja Roku Akademickiego odbyła się w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie (4 października 2023 roku). Pracownicy, studenci, doktoranci, goście i przyjaciele Uczelni wzięli udział w rozpoczęciu roku akademickiego 2023/2024, który jest pierwszym w historii Uniwersytetu po zmianie nazwy.

Nowy rok akademicki 2023/2024 w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie zainaugurowało ok. 6000 studentów, doktorantów i uczestników kształcenia ustawicznego. W gronie tym znajduje się ok. 300 cudzoziemców, którzy przyjechali na studia do Uniwersytetu z: Ukrainy, Białorusi, Chorwacji, Kazachstanu i Uzbekistanu. Pierwszy rok studiów rozpoczęło ok. 2700 studentek i studentów. W rekrutacji przeprowadzonej przez pracowników Uczelni na rok akademicki 2023/2024 chęć studiowania zadeklarowało ponad 6300 kandydatów.

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie również była obecna – reprezentował nas Prezydent Rady RIPH Pan Tadeusz Szymanek.