Menu Zamknij

UROCZYSTOŚĆ PODZIĘKOWANIA PREZESOWI RIG W KATOWICACH TADEUSZOWI DONOCIKOWI. ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

W dniu 13 czerwca o godzinie 12.00 w częstochowskim Ratuszu Miejskim odbędzie się uroczystość podziękowania wielkiemu działaczowi, aktywnemu uczestnikowi przebudowy, idei samorządu gospodarczego Śląska, Prezesowi Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Panu Tadeuszowi Donocikowi. Uroczystość zostanie zorganizowana w związku z zakończeniem kadencji Prezesa Zarządu RIG w Katowicach, oraz podsumowaniem 29 lat aktywnej działalności na rzecz samorządu gospodarczego. W uroczystości będą uczestniczyli lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządu terytorialnego, urzędów i instytucji otoczenia biznesu oraz nauki. Wydarzenie będzie doskonałą okazją do integracji środowiska gospodarczego Częstochowy i regionu. W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o wsparcie naszych działań. Liczymy na współpracę  w organizacji tego wyjątkowego dla naszego środowiska przedsiębiorców wydarzenia, podkreślającego znaczenie istnienia i rozwoju działalności samorządu gospodarczego. Wszystkich Państwa, zainteresowanych nawiązaniem współpracy prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Izby e-mail: biuro@riph.czest.pl  nr telefonu: 34 344 82 58