Menu Zamknij

UWAGA – SĄ ŚRODKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW TWORZĄCYCH NOWE MIEJSCA PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, że posiada środki dla prowadzących działalność gospodarczą na utworzenie stanowiska pracy dla zatrudnianej osoby bezrobotnej w wysokości do 18 tys. zł.

W związku z przyznaną refundacją pracodawca/przedsiębiorca jest zobowiązany do zatrudnienia osoby bezrobotnej w pełnym wymiarze czasu pracy i utrzymania jej stanowiska pracy przez okres 24 miesięcy.

Wnioskodawca może ubiegać się o refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w liczbie nie przekraczającej stanu zatrudnienia na dzień złożenia wniosku o refundację. Wnioskodawca nie zatrudniający żadnego pracownika może ubiegać się o refundację utworzenia najwyżej jednego stanowiska pracy. Otrzymane w ramach refundacji środki można przeznaczyć na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wszystkie informacje dotyczące  możliwości otrzymania wsparcia można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15 (pok. nr 10) i Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu, ul. Rzeczna 29.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej www.czestochowa.praca.gov.pl