Menu Zamknij

WALNE SPRAWOZDAWCZE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW RIPH W CZĘSTOCHOWIE – INFORMACJA O POSIEDZENIU !

Szanowni Członkowie RIPH w Częstochowie,

Zarząd RIPH w Częstochowie działając na podstawie i zgodnie z § 19 i § 20 Statutu Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie zwołuje na dzień 8 czerwca 2018 roku Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków RIPH w Częstochowie.

Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 14.00 w siedzibie firmy POLONTEX S.A. mieszczącej się przy ul. Rejtana 25/35 w Częstochowie.

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków zostaną zaprezentowane sprawozdania z działalności RIPH w Częstochowie za 2017 rok: Sprawozdanie finansowe, Sprawozdanie z działalności Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej RIPH w Częstochowie.

Na Walnym Zgromadzeniu, przedsiębiorstwo (Członka Izby) reprezentują wcześniej ustaleni przedstawiciele (zgodnie z reprezentacją wskazaną na upoważnieniach dostarczonych do biura Izby). Jeżeli z różnych przyczyn nastąpiła zmiana przedstawiciela, prosimy o podanie jego personaliów i przesłanie pisemnego upoważnienia do reprezentowania firmy do biura RIPH w Częstochowie (dokument upoważnienia dostępny w załączeniu – UPOWAŻNIENIE DLA PRZEDSTAWICIELA).

W załączeniu dostępne dokumenty na posiedzenie:

Państwa obecność na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu Członków Izby prosimy potwierdzić do dnia 5 czerwca 2018 roku tel. 34 344 82 58 lub e-mail: biuro@riph.czest.pl