Menu Zamknij

WARSZTATY EKSPORTOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

W imieniu Funduszu Górnośląskiego S.A. zapraszamy na bezpłatne warsztaty eksportowe dla przedsiębiorców MŚP z województwa śląskiego.

Uwaga – na każdy dzień warsztatów jest osobna rejestracja!

Udział w warsztatach jest objęty pomocą de minimis.

„Umowy w międzynarodowym obrocie gospodarczym jako kluczowy czynnik bezpiecznego rozwoju firmy za granicą”   

Fundusz Górnośląski S.A. zaprasza na bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców sektora MŚP z województwa śląskiego, prowadzących lub planujących rozpocząć działalność eksportową. 

Termin szkolenia: 16.05.2023 r.

Miejsce szkolenia: Hotel PRZY MŁYNIE, ul. Miejska 16, Rybnik

Aby wziąć udział należy wypełnić formularz dostępny poniżej.

kliknij – TRWAJĄ ZAPISY NA WARSZATY EKSPORTOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Podczas warsztatów omówione zostaną zagadnienia m.in.:

  • sposoby zawierania umów i ich specyfika w ujęciu zawierania umów zdalnie, przy użyciu pośrednika lub w kontakcie bezpośrednim
  • akty prawne regulujące obrót międzynarodowy
  • sposoby uzyskania informacji o kontrahencie
  • zwyczaje i uzanse obowiązujące w handlu międzynarodowym

Warsztaty prowadzone będą przez Łukasza Żaka prawnika, specjalizującego się w zagadnieniach związanych z internacjonalizacją przedsiębiorstw w szczególności transgranicznym świadczeniem usług i delegowaniem pracowników a także tematyce dotyczącej tworzenia skutecznych strategii eksportowych. Ponadto specjalizuje się w zagadnieniach związanych z problematyką zatrudniania cudzoziemców i prawem pracy. Stały współpracownik Kongsberg Maritime Poland na stanowisku – Workers Mobility Legal and Tax Advisor, współpracownik w Jakubowski – Niecko Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata Sp. k., of counsel w Kancelarii Szuszczyński Kamińska Kancelaria Prawa Pracy, ekspert ds. współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw w Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego, aktywny członek Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego. Ekspert i doradca w licznych inicjatywach i projektach wspierających polskie przedsiębiorstwa w rozwoju krajowym i zagranicznym.

Korzyści z udziału w warsztatach:

-minimum 6 h zajęć dydaktycznych prowadzonych przez eksperta – praktyka

-komplet materiałów szkoleniowych

-konsultacje indywidualne

-zaświadczenie o udziale w spotkaniu

„Budowanie skutecznej strategii eksportowej” 

Fundusz Górnośląski S.A. zaprasza na bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców sektora MŚP z województwa śląskiego, prowadzących lub planujących rozpocząć działalność eksportową. 

Termin szkolenia: 17.05.2023 r.

Miejsce szkolenia: Hotel PRZY MŁYNIE, ul. Miejska 16, Rybnik

Aby wziąć udział należy wypełnić formularz dostępny poniżej.

kliknij – TRWAJĄ ZAPISY NA WARSZATY EKSPORTOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Podczas warsztatów omówione zostaną następujące zagadnienia m.in.:

  • budowania i analizy modeli biznesowych
  • metod poszukiwania klientów i partnerów za granicą
  • przykłady modeli biznesowych w eksporcie – analiza przypadków, ćwiczenia

Warsztaty prowadzone będą przez Łukasza Żaka – Prawnika, specjalizującego się w zagadnieniach związanych internacjonalizacją przedsiębiorstw w szczególności transgranicznym świadczeniem usług i delegowaniem pracowników a także tematyce dotyczącej tworzenia skutecznych strategii eksportowych. Ponadto specjalizuje się w zagadnieniach związanych z problematyką zatrudniania cudzoziemców i prawem pracy. Stały współpracownik Kongsberg Maritime Poland na stanowisku – Workers Mobility Legal and Tax Advisor, współpracownik w Jakubowski – Niecko Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata Sp. k., of counsel w Kancelarii Szuszczyński Kamińska Kancelaria Prawa Pracy, ekspert ds. współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw w Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego, aktywny członek Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego. Ekspert i doradca w licznych inicjatywach i projektach wspierających polskie przedsiębiorstwa w rozwoju krajowym i zagranicznym.

Korzyści z udziału w warsztatach:

-minimum 6 h zajęć dydaktycznych prowadzonych przez eksperta – praktyka

-komplet materiałów szkoleniowych

-konsultacje indywidualne

-zaświadczenie o udziale w spotkaniu

Więcej informacji:
Centrum Internacjonalizacji
Aleja Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice
+48 327 233 110 w.418 

Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP. Projekt realizowany przez Fundusz Górnośląski S.A. w partnerstwie z Województwem Śląskim.