Menu Zamknij

WERYFIKACJA KONTA KONTRAHENTA – NOWY OBOWIĄZEK DLA FIRM

W ramach walki z oszustwami VAT rząd planuje wprowadzić bazę danych ze szczegółowymi informacjami o płatnikach VAT, łącznie z ich kontem bankowym zgłoszonym do US. Firmy będą musiały sprawdzać, czy wpłacają środki na właściwe konto kontrahenta.

Wpłacenie pieniędzy na konto niezgłoszone do US może skutkować brakiem możliwości rozliczenia wydatku w kosztach firmy.

Nowy sposób na oszustwa

Najnowszy projekt nowelizacji ustawy przewiduje wprowadzenie bazy danych płatników VAT. W wykazie będą zawarte informacje takie jak: rozpoczęcie działalności firmy, epizody wykreślenia z rejestru VAT wraz z ich przyczyną, inne zdarzenia z historii działalności oraz rachunki bankowe zgłoszone do Urzędu Skarbowego. Zwłaszcza ta ostatnia informacja będzie niezwykle ważna w kontekście opłaty faktur. Przed przesłaniem środków trzeba będzie sprawdzić czy podane na fakturze konto kontrahenta jest zgodne z tym w wykazie. Wysłanie pieniędzy na innych rachunek niż ten podany do US, zablokuje możliwość odliczenia tego wydatku jako kosztów uzyskania przychodu. Taki zapis będzie dotyczył kwot powyżej 15 tys. złotych. Aktualnie w ustawach o PIT i CIT widnieje zapis, że nie można rozliczać w kosztach wydatków opłaconych gotówką powyżej 15 tys. złotych. Po nowelizacji ustawy dojdą do tego wydatki wpłacone na niewłaściwe konto.

Obciążenia dla przedsiębiorców

Oznacza to, że przedsiębiorcom dojdzie kolejny obowiązek: każdorazowego sprawdzania przed wpłatą pieniędzy kontrahentowi, jaki rachunek bankowy jest w wykazie i czy jest on zgodny z tym na fakturze (chociaż oczywiście nie codziennie wykonujemy przelewy na tak duże kwoty). Co więcej, konsekwencje wpłaty wysokich kwot na niewłaściwie konto nie obejmują jedynie braku możliwości rozliczenia wydatków w kosztach firmowych. Jeśli VAT nie zostanie zapłacony, firma poniesie solidarną odpowiedzialność. Aby uniknąć takich tarapatów trzeba będzie zgłosić niedopatrzenie – czyli wpłacenie kwoty na błędne konto – Urzędowi Skarbowemu w ciągu trzech dni od opłacenia przelewu. Odpowiedzialność solidarna w VAT nie będzie też dotyczyć przedsiębiorców, którzy zapłacą za faktury korzystając z metody podzielonej płatności. Jeśli zaś okaże się, że w zgłoszeniu do US i tym samym w wykazie, widnieje błędne lub nieaktualne konto bankowo kontrahenta, to przedsiębiorca nie będzie musiał rezygnować z wrzucania wydatku w koszty.

https://www.mala-firma.pl/aktualnosci-informacje-biznes/111-news/734-weryfikacja-konta-kontrahenta-%E2%80%93-nowy-obowi%C4%85zek-dla-firm