Menu Zamknij

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W CZĘSTOCHOWIE – NOWYM CZŁONKIEM RIPH W CZĘSTOCHOWIE

Z przyjemnością informujemy, iż Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie w marcu br. dołączyła do grona Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie.

Przedmiotem działalności WORD jest m.in.:

  • Organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami;
  • Organizowanie kursów kwalifikacyjnych kandydatów na egzaminatorów i kursów kwalifikacyjnych egzaminatorów;
  • Organizowanie kursów dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy i kursów dla instruktorów;
  • Organizowanie kursów dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego tzw. „za punkty”
  • Organizowanie kursów reedukacyjnych w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii;
  • Organizowanie kursów kierowania ruchem;
  • Organizowanie kursów dla kierowców wykonujących transport drogowy;
  • Prowadzenie Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie

ul. Hallera 1
42-200 Częstochowa

tel. (34) 3616001
     (34) 3616009
e-mail:sekretariat@word.czest.pl