Menu Zamknij

WSPARCIE DLA PRACODAWCÓW TWORZĄCYCH MIEJSCA PRACY

Szanowni Państwo,

informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie oferuje wsparcie w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla pracodawców, którzy zatrudnią osoby powyżej 30 roku życia.

Środki finansowe na ten cel pochodzą z realizowanego przez PUP projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.2.

Aby skorzystać ze wsparcia finansowego na utworzenie stanowiska pracy należy skontaktować się z Powiatowym Urzędem Pracy przy ul. Szymanowskiego 15 (pokój nr 11) osobiście lub telefonicznie pod numerem 34 370 61 56.

Warto też odwiedzić stronę internetową PUP http://czestochowa.praca.gov.pl, gdzie znajdują się dokładniejsze informacje na temat oferowanych form pomocy.