Menu Zamknij

WSPARCIE W CZASIE PANDEMII – PISMO RIPH W CZĘSTOCHOWIE

Szanowni Przedsiębiorcy!
w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju i na świecie wszyscy funkcjonujemy w szczególnym czasie dla całego społeczeństwa. Jest to nie tylko szczególny czas dla naszych rodzin, ale również dla nas jako przedsiębiorców w odniesieniu do prowadzonych działalności i realizowanych przedsięwzięć. W obecnym czasie, wiele z prowadzonych przedsięwzięć musiało zostać zawieszonych bądź wyraźnie ograniczonych, co wpływa na kontakty biznesowe wszystkich firm, poprzez zmniejszenie grupy odbiorców i ograniczenia w dostawach.

Mamy świadomość, iż w znaczący sposób wpływa to na kondycję Państwa działalności. Dlatego też wychodząc naprzeciw potrzebie konsolidacji pracodawców i przedsiębiorców pragniemy Państwa poinformować, iż Izba podejmuje się realizacji zadań potrzebnych dla zachowania ciągłości działań gospodarczych w tym przede wszystkim kojarzenia partnerów biznesowych, wspierania procesów produkcyjnych, handlowych i usługowych firm.

RIPH w Częstochowie jako reprezentacja samorządu gospodarczego pragnie budować pozytywny klimat dla zapewnienia stabilizacji gospodarczej i powrotu na normalną ścieżkę funkcjonowania firm. Niniejsze pismo ma na celu zainicjonowanie dialogu, którego efektem będzie podjęcie partnerskiej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, wymiana ofert i propozycji współpracy dla zachowania ciągłości gospodarczej i minimalizowania skutków pandemii koronawirusa.

Współpraca miałaby polegać na kojarzeniu partnerów biznesowych, poprzez wymianę kontaktów wśród dostawców i odbiorców, a w szczególności przekazywaniu informacji o zapotrzebowaniach firm na poszczególne produkty i usługi, oraz o posiadanym asortymencie, który uzupełni braki, potrzeby w firmach a jednocześnie będzie doskonałą rekomendacją lokalnej gospodarki.

Między innymi na obecną chwilę do RIPH w Częstochowie zgłosiły się firmy, które w swojej ofercie posiadają środki czystości, maseczki ochronne, środki do dezynfekcji.
W związku z czym
RIPH w Częstochowie, zwraca się do Państwa z propozycją zgłaszania zapotrzebowania na poszczególne środki ochrony takie jak: maseczki, rękawiczki, przyłbice, płyny dezynfekujące. Państwa zapytania przekażemy do firm posiadających w swoim asortymencie potrzebne środki.

Dalej, RIPH w Częstochowie ma szerokie możliwości kojarzenia współpracy m.in. w branżach produkcyjnych, usługowych, handlowych, spożywczych itd. Wszystkich zainteresowanych nawiązaniem współpracy i wymianą ofert prosimy o zgłaszanie swoich potrzeb niezbędnych dla utrzymania i funkcjonowania firm do Biura RIPH w Częstochowie na adres e-mail: biuro@riph.eu.

Z każdym z Państwa będziemy się bezpośrednio kontaktować, aby ocenić skalę niezbędnej pomocy, i przesłać Państwa propozycje do firm, które mogą zaspokoić Państwa potrzeby. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie, Izba w ten sposób między innymi chciałaby wesprzeć przedsiębiorców. Wyrażamy nadzieję, iż nasza propozycja zostanie odebrana pozytywnie i wspólnie podejmiemy współpracę partnerską dla dobra wszystkich firm. Powyższe działania będą świetną okazją do przypomnienia o profilu działalności Państwa firm, a także nawiązania nowych kontaktów biznesowych, które pozwolą na zachowanie ciągłości dostaw i zwiększenie kondycji gospodarczej Państwa przedsiębiorstw. Jesteśmy otwarci na wszelkie inne Państwa propozycje zwiększające możliwości obecnego funkcjonowania naszych firm.