Menu Zamknij

WSPÓLNE STANOWISKO CZĘSTOCHOWSKICH ORGANIZACJI ZRZESZAJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCÓW W ZWIĄZKU Z PAKIETEM OSŁONOWYM GŁOSZONYM PRZEZ RZĄD.

„Wyczekiwany przez przedsiębiorców pakiet osłonowy ogłoszony przez rząd jako Tarcza Antykryzysowa jest niewystarczający i nie uratuje gospodarki. 

Przedstawiciele największych organizacji pracodawców i przedsiębiorców w Częstochowie zwracają uwagę, że w propozycjach rządu zabrakło konkretów i nie zostały uwzględnione postulaty wcześniej przez nich zgłaszane. Brakuje wielu ważnych rozwiązań, które realnie pomogłoby przetrwać skutki epidemii koronawirusa i utrzymać stabilizację finansową firm – między innymi zwolnienia z obowiązku składek do ZUS, a nie tylko ich odroczenia, odblokowania środków na tzw. split payment, zawieszenia na czas kryzysu wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, zwolnienia na najbliższy kwartał z danin na CIT, PIT, PFRON, FP czy przyspieszenia zwrotów podatku VAT. Nie ma też żadnych informacji o ochronie przedsiębiorstw przed odpowiedzialnością za niezrealizowanie umów i rozwiązań wspierających utrzymanie płynności finansowej w obecnej sytuacji. 

Przedsiębiorcy potrzebują dziś jasnych informacji i konkretnych, szybkich rozstrzygnięć. Wsparcia potrzebują zwłaszcza mikroprzedsiębiorcy i rzemieślnicy, w których kryzys uderza już dziś. Wszyscy liczą na to, że w najbliższych dniach rząd przedstawi znacznie mocniejszą propozycję osłon dla gospodarki. Jeżeli realnej pomocy zabraknie – polskiej gospodarce grozi załamanie.”   

Wspólne stanowisko podpisane przez Zarządy:
* Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie
* Regionalna Organizacja Pracodawców w Częstochowie 
* Business Centre Club 
* Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości 
* Związek Przedsiębiorców i Pracodawców