Menu Zamknij

WYJAZDOWE POSIEDZENIE RADY RIPH W CZĘSTOCHOWIE – 14 LUTY 2019 R.

Szanowni Członkowie RIPH w Częstochowie, w imieniu Zarządu i Rady RIPH w Częstochowie serdecznie zapraszamy Państwa na pierwsze inaugurujące w 2019 roku, wyjazdowe posiedzenie Rady RIPH w Częstochowie, które odbędzie się w czwartek 14 lutego 2019 roku o godzinie 13.00 w siedzibie firmy TEST SYSTEMY USZCZELNIAJĄCE SP. JAWNA ul. Legionów 90/100 w Częstochowie.

PROGRAM POSIEDZENIA

1. Plany RIPH w Częstochowie na 2019 rok. Oferta Izby na rzecz wspierania i rozwoju przedsiębiorczości, na rzecz Członków Izby:

 • Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków RIPH w Częstochowie;
 • Konkurs „Jurajski Produkt Roku” 2019;
 • III Jurajski Kongres Gospodarczy;
 • Współpraca ze szkołami i otoczeniem biznesu;
 • Współpraca z młodzieżą – Powołanie „Koła Młodych” działającego przy 
 • RIPH w Częstochowie;
 • Szkolenia dla przedsiębiorców;
 • Warsztaty rolno-spożywcze organizowane we współpracy przez  
 • RIPH w Częstochowie i Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana
 • Długosza w Częstochowie; 
 • Spotkania dla przedsiębiorców z doradcami Izby – Propozycja
 • Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.

2. Nagroda „JURAJSKIE OLIMPY”

 • Nowa formuła nagradzania najlepszych na rzecz rozwoju Miasta Częstochowy
 • i regionu;
 • Przygotowania do przeprowadzenia uroczystości;
 • Regulamin Konkursu; Kapituła Konkursu; Lista nagrodzonych.

3. Finanse RIPH w Częstochowie – Rachunek zysków i strat za 2018r

 • Budowanie budżetu Izby na 2019 rok.

Wszystkich Państwo zainteresowanych udziałem w posiedzeniu prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 11 lutego br. – tel. 34 344 82 58 lub e-mail: izba@riph.czest.pl.