Menu Zamknij

ZAGRANICZNA MISJA GOSPODARCZA DO CHORWACJI – ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Szanowni Państwo,
Fundusz Górnośląski S.A. wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego ogłasza nabór do udziału przedsiębiorstw z województwa śląskiego w Zagranicznej Misji Gospodarczej do Chorwacji, w terminie 25-29.10.2021 r.  

W ramach misji uczestnicy będą mieli okazję nawiązać nowe kontakty biznesowe z przedsiębiorcami z Chorwacji i pogłębić swoją wiedzę o rynku chorwackim.

Misja jest organizowana w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie: 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu.

Dlaczego Chorwacja?

Chorwacja jako kraj znany głównie z perspektywy turystycznej, może pochwalić się dużymi możliwościami gospodarczymi i prężnie rozwijającą się branża IT/ICT. Z roku na rok, rośnie wartość polsko-chorwackiej wymiany gospodarczej, a zorganizowana przez Fundusz Górnośląski S.A. Misja online do Chorwacji na początku roku pokazała, że polscy przedsiębiorcy coraz częściej szukają okazji na rozpoczęcie współpracy z Chorwatami. Wychodząc im naprzeciw w dniach 25-29 października Fundusz Górnośląski S.A. wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego organizuje Misję do Chorwacji, tym razem w formie stacjonarnej.

Dla kogo?

Misja adresowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mających siedzibę na terenie województwa śląskiego lub mających oddział i prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego, których profil działalności związany jest z branżami:  IT/ICT,  energetyką, zieloną gospodarką, przemysłem 4.0, szeroko rozumiana automatyką i robotyką oraz innowacyjnymi technologiami przetwarzania żywności,  wchodzącymi w skład regionalnych inteligentnych/międzysektorowych specjalizacji województwa śląskiego.

Co w ramach Misji?

  • Kompleksowa organizacja Zagranicznej Misji Gospodarczej – zagwarantowanie przez organizatora transportu, zakwaterowania oraz usługi tłumaczeniowej.
  • Spotkania B2B oraz B2G – spotkania z potencjalnymi kontrahentami z Chorwacji, przedstawicielami instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych oraz podmiotami działającymi w wyżej wymienionych branżach.

Program pobytu i agenda spotkań przygotowywane są we współpracy z naszymi chorwackimi partnerami oraz instytucjami otoczenia biznesu w Zagrzebiu, Rijece oraz Opatii. O dalszych szczegółach programu misji poinformujemy firmy wyłonione podczas rekrutacji.

Udział w misji jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej (w ramach pomocy de minimis).

Jak się zgłosić?

Nabór prowadzony jest w oparciu o „Regulamin naboru przedsiębiorstw na zagraniczne misje gospodarcze organizowane przez Fundusz Górnośląski S.A.”. Pełna treść Regulaminu wraz z załącznikami dostępna poniżej:

Dokumenty zgłoszeniowe należy odesłać na adres: internacjonalizacja@fgsa.pl

Termin składania dokumentów: 10.09.2021 r. (decyduje data wpływu).

W wyniku naboru wyłonionych zostanie 6 przedsiębiorstw. W ramach projektu finansowany jest udział wyłącznie jednego przedstawiciela każdego wybranego przedsiębiorstwa.

Kontakt do organizatora:

Wydział Współpracy Zagranicznej
internacjonalizacja@fgsa.pl
tel. +48 327 233 110
kom. +48 511 000 209