Menu Zamknij

ZAGRANICZNA MISJA GOSPODARCZA DO NEVADY W STANACH ZJEDNOCZONYCH ORAZ AKADEMIA INTERNACJOLIZACJI – RYNEK WŁOSKI.

Zagraniczna Misja Gospodarcza do Nevady w Stanach Zjednoczonych.
Zapraszamy do udziału!

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że Fundusz Górnośląski S.A. wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw z województwa śląskiego do udziału w Zagranicznej Misji Gospodarczej do Nevady w Stanach Zjednoczonych,
w terminie 01–08 czerwca 2022 r.  

W ramach misji uczestnicy będą mieli okazję nawiązać nowe kontakty biznesowe z przedsiębiorcami ze Stanów Zjednoczonych i pogłębić swoją wiedzę o rynku amerykańskim.

Misja jest organizowana w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie: 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu.

Dlaczego Nevada?

Organizowana przez Fundusz Górnośląski S. A. misja jest okazją do rozpoczęcia działalności eksportowej w Stanach Zjednoczonych, wytwarzających ponad 20% dochodu globalnego, co czyni z nich największą gospodarkę świata.

Nevada jest jednym z 10 najbardziej przyjaznych biznesowi stanów. Charakteryzuje się strategicznym położeniem z łatwym dostępem do zachodniego rynku amerykańskiego, otwartym środowiskiem administracyjnym, zminimalizowaną biurokracją i korzystnym klimatem podatkowym.

Dla kogo?

Misja adresowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mających siedzibę na terenie województwa śląskiego lub mających oddział i prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego, których profil działalności związany jest z branżami: medycyną, energetyką i zielonymi technologiami, IT i e-sportem, bioinżynierią, przemysłem lotniczym i dronowym, elektromobilnością, nowymi materiałami, wchodzącymi w skład regionalnych inteligentnych/międzysektorowych specjalizacji województwa śląskiego.

Co w ramach Misji?

Kompleksowa organizacja Zagranicznej Misji Gospodarczej – zagwarantowanie przez organizatora transportu, zakwaterowania oraz usługi tłumaczeniowej.

Spotkania B2B oraz B2G – spotkania z potencjalnymi kontrahentami ze Stanów Zjednoczonych, przedstawicielami instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych oraz podmiotami działającymi w wyżej wymienionych branżach, a także z instytucjami naukowymi.

Program pobytu i agenda spotkań przygotowywane są we współpracy z naszymi partnerami oraz instytucjami otoczenia biznesu w Las Vegas, Reno i Ely w Nevadzie. O dalszych szczegółach programu misji poinformujemy firmy wyłonione podczas rekrutacji.

Udział w misji jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej (w ramach pomocy de minimis).

Jak się zgłosić?

Nabór prowadzony jest w oparciu o „Regulamin naboru przedsiębiorstw na zagraniczne misje gospodarcze organizowane przez Fundusz Górnośląski S.A.”. Pełna treść Regulaminu wraz z załącznikami dostępna poniżej:

Załączniki:

Regulamin naboru przedsiębiorstw na zagraniczne misje gospodarcze organizowane przez Fundusz Górnośląski S.A.

Załącznik nr 1 – Formularz deklaracji uczestnictwa
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
Załącznik nr 3 – Formularz de minimis
Załącznik nr 4 – Porozumienie dot. udziału w misji

Dokumenty zgłoszeniowe należy odesłać na adres: internacjonalizacja@fgsa.pl

Termin składania dokumentów: 26 kwietnia 2022 r. godz. 12:00.

W wyniku naboru wyłonionych zostanie 6 przedsiębiorstw. W ramach projektu finansowany jest udział wyłącznie jednego przedstawiciela każdego wybranego przedsiębiorstwa.

Kontakt do organizatora:

Wydział Współpracy Zagranicznej

internacjonalizacja@fgsa.pl

tel. +48 327 233 110

kom. +48 511 000 209

Akademia Internacjonalizacji – rynek włoski.

Fundusz Górnośląski S.A. zaprasza na bezpłatne szkolenie w ramach Akademii Internacjonalizacji, które odbędzie się 28 kwietnia 2022 r. w Quality Silesian Hotel ul. Szybowcowa 1A, Katowice.

Akademia Internacjonalizacji organizowana jest w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” realizowanego przez Województwo Śląskie oraz Fundusz Górnośląski S.A. ze środków EFRR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu.

Akademia Internacjonalizacji – ekspansja na rynek włoski, ma na celu przygotowanie przedsiębiorców z województwa śląskiego do nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami we Włoszech.

Wydarzenie odbędzie się 28.04.2022 r. w godz. 10:00-16:00.

REJESTRACJA
bit.ly/akademia-wlochy

Podczas szkolenia zostaną zorganizowane trzy bloki tematyczne:

Różnice międzykulturowe.

Marketing międzynarodowy.

Rozpoczęcie działalności na rynku włoskim.

Akademia Internacjonalizacji prowadzona będzie przez ekspertów-praktyków.

Kontakt:

Wiktoria Skwara-Tomzik

Wydział Współpracy Zagranicznej

Punkt Informacyjny w Częstochowie

Al. Najświętszej Maryi Panny 34

Tel. +48 32 723 31 13 w.199