Menu Zamknij

ZAPROSZENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Szanowni Państwo, po długich pracach i działaniach firm, izb, stowarzyszeń branżowych oraz interesariuszy reprezentujących polski przemysł włókienniczy, skórzany i obuwniczy udało się zaagitować do spotkania w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.
W związku z powyższym chcielibyśmy przeprowadzić spotkanie robocze dla Przedsiębiorców, które odbędzie się w środę 08 listopada br. o godz. 16:00 przy ul. Zielonej 24 w Jastrzębiu k. Poraja (Jurajska Przystajń) .
Serdecznie zapraszamy Małych i Średnich Przedsiębiorców
, którzy chcieliby przedstawić swoje trudności i potrzeby związane z  z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pandemia COVID-19, wojna za naszą wschodnią granicą oraz aktualny czas rosnących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej nie sprzyja przede wszystkim przedsiębiorcom z sektora MŚP, dlatego podczas spotkania chcielibyśmy usłyszeć Państwa postulaty i omówić je podczas późniejszego spotkania w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.
Prosimy o potwierdzenie obecności do 06 listopada za pośrednictwem e-mail: poczta@riph.eu