Menu Zamknij

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W AKADEMII INTERNACJONALIZACJI – USA

Dzień dobry,

w imieniu Funduszu Górnośląskiego SA zapraszamy przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w kolejnej edycji Akademii Internacjonalizacji, tym razem poświęconej rynkowi Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Termin szkolenia: 3 grudnia 2021 r.  w godz. 10:00 – 15:00

Miejsce:  GPP Business Park S.A. Konduktorska 33, Katowice

ZAPISY oraz szczegółowe informacje: bit.ly/akademia-usa

Akademia Internacjonalizacji, ma na celu przygotowanie przedsiębiorców z województwa śląskiego do nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami na rynku USA, a prowadzona będzie przez ekspertów-praktyków.

Udział w szkoleniu nie wiąże się z kosztami po stronie uczestnika.

Akademia Internacjonalizacji organizowana jest w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” realizowanego przez Województwo Śląskie oraz Fundusz Górnośląski S.A. ze środków EFRR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu. 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Współpracy Zagranicznej Funduszu Górnośląskiego:

ul.Sokolska 8
40-086 Katowice
tel. +48 327 233 110
e-mail: pok@fgsa.pl

oraz

Eurofinance Training Sp. z o.o.
tel.: 22 830 13 40; tel. kom.: 609 124 124
e-mail: szkolenia@efszkolenia.pl
http://www.efszkolenia.pl