Menu Zamknij

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W II EDYCJI KONKURSU „JURA PRIDE”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II edycji Konkursu „Jura Pride”. Organizatorem Konkursu jest Prezydent Miasta Częstochowy.

Nagroda „Jura Pride” jest podziękowaniem za aktywne, przedsiębiorcze oraz odpowiedzialne społecznie postępowanie, które przyczynia się do tworzenia rozpoznawalnej marki Miasta Częstochowy oraz Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

Konkurs „Jura Pride” kierowany jest do przedsiębiorstw, firm, instytucji, organizacji pozarządowych oraz mieszkanek i mieszkańców całego regionu jurajskiego, działających na rzecz jego rozwoju i promocji – w tym jego wspólnot lokalnych.

Kandydatów można zgłaszać do nagrody w następujących kategoriach:

1. Firma
2. Pracownik
3. Inwestycja
4. Work – Life Balance
5. Organizacja/Osobowość

Zainteresowane konkursem podmioty maja prawo same zgłosić swoją kandydaturę. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego oraz przesłanie go lub dostarczenie nie później niż do 10 września 2023 r. do  siedziby Prezydenta Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, z dopiskiem „KONKURS JURA PRIDE”   lub na adres mailowy: coi@czestochowa.um.gov.pl

Do zgłoszenia należy dołączyć skany certyfikatów, dyplomów lub innych dokumentów potwierdzające dane i informacje wskazane w formularzu zgłoszeniowym.