Menu Zamknij

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE ONLINE O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

W imieniu Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zapraszamy przedsiębiorców na bezpłatne webinarium poświęcone sposobom pozyskania dotacji unijnych. Internetowe szkolenie odbędzie się
w piątek 29 maja 2020 r. o godz. 10.00

Webinarium jest adresowane do przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich. Podczas spotkania zostaną przedstawione możliwości uzyskania wsparcia na lata 2014-2020 na rozwój firm, w szczególności w ramach działania 3.2 Innowacje w MŚP RPO WSL.

Tematyka:

10.00 – 10.05 Informacje organizacyjne oraz oferta sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
10.05 – 10.40 Omówienie aktualnie trwającego naboru wniosków z działania 3.2. RPO WSL 2014-2020
10.40 – 10:50 Pożyczka płynnościowa oraz inne preferencyjne pożyczki dla firm.
10.50 – 11.00 Usługi rozwojowe dla MŚP w woj. śląskim

W trakcie trwania webinarium będzie możliwość zadawania pytań w formie komentarzy.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do 28 maja mailem na adres lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl. Liczba miejsc jest ograniczona – o udziale będzie decydować kolejność zgłoszeń. Po przesłaniu formularza zostanie wysłane potwierdzenie udziału wraz z technicznymi informacjami na temat sposobu połączenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 34/3605687, 34/3245075 lub mailem: lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl