Menu Zamknij

ZBIERAJ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE POMOC UKRAINIE, A OBNIŻYSZ PODATEK

Zbieraj dokumenty potwierdzające pomoc Ukrainie, a obniżysz podatek.

Polacy masowo ruszyli z pomocą ukraińskim sąsiadom. Każdego dnia na ukraińsko- polską granicę przyjeżdżają Polacy z transportami, mniejszymi i większymi, zapełnionymi rzeczami niezbędnymi do życia. Polacy kupują żywność, ubrania, opatrunki, rzeczy, które są potrzebne każdemu człowiekowi. Ukraińskie dzieci witają słodyczami i zabawkami. Pieniądze płyną również szerokim strumieniem do fundacji, stowarzyszeń, organizacji pomocowych.

Darowizny przekazane na rzecz Ukrainy można uwzględnić w rozliczeniu rocznym i nie ma znaczenia, czy jesteś osobą prywatną, czy firmą.

Jakie są warunki?

Możliwość odliczenia pomocy Ukrainie mają podatnicy, którzy składają: PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 28, CIT 8, CIT 8AB. Można odliczyć do 6% dochodu w PIT i do 10% dochodu w CIT. Co ważne organizacja, której przekazywana jest darowizna, nie musi mieć formalnego statusu OPP (organizacji pożytku publicznego) uprawniającego do otrzymania 1% podatku dochodowego. Istotne znaczenie ma siedziba organizacji. Aby odliczyć darowiznę dla Ukrainy organizacja musi działać na terenie Polski bądź kraju należącego do UE albo EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). Ukraina nie jest ich członkiem, dlatego jeśli przelewasz pieniądze bezpośrednio ukraińskiej organizacji, tej darowizny nie można odliczyć w PIT i CIT.

Ustawa o działalności pożytku publicznego wymienia cele, na które może być przekazana darowizna, by można ją było odliczyć w rocznym zeznaniu. Wśród nich jest między innymi pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

Dokumentacja darowizny

Skarbówka może chcieć przedstawienia dowodów na okazaną pomoc. Jeśli jest to przelew bankowy, to potwierdzeniem jest dowód wpłaty na konto konkretnej organizacji. Gdy pomagasz rzeczowo, niezbędne będą: dowód zakupu wystawiony na darczyńcę oraz poświadczenie od odbiorcy o przyjęciu. Przy darowiznach rzeczowych, kwotę darowizny stanowią produkty z podatkiem VAT, czyli brutto.

Darowizna dla osoby prywatnej

Ukraińcy znajdują domy w naszych domach, pomagamy prywatnie, niestety tego typu pomocy nie można wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym. Opcją jest pomoc przez organizację, ze wskazaniem konkretnej osoby, rodziny. Wtedy formalnie pieniądze otrzymuje fundacja, a nie osoba fizyczna. Jest to tak zwana darowizna z poleceniem.

Darowizna bez podatku dla uchodźców

Ukraińcy, którzy przyjechali do Polski i otrzymali pomoc, nie zapłacą podatku od darowizny. Zwolnienie ma obowiązywać od 24 lutego do 31 grudnia 2022 roku. Obecnie mamy czas składania rocznych zeznań podatkowych i jest jeszcze jedna forma wsparcia dla Ukrainy: 1% podatku. Choć na tym nie zyskujemy, to decydujemy o wykorzystaniu tych środków i wsparciu konkretnej organizacji.

Trwają prace nad zaliczeniem pomocy Ukrainie do kosztów uzyskania przychodów (w okresie od 24 lutego do 31 grudnia 2022 roku). Pomoc ta będzie musiała iść przez organizacje, tak samo jak w przypadku odliczeń w PIT i CIT.

Źródło: www.mała-firma.pl