Menu Zamknij

ZMIANA NAZWY FIRMY – CZY JEST TO MOŻLIWE?

Każda działalność gospodarcza musi posiadać nazwę która spełnia określone warunki. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych konieczne jest zawarcie w nazwie firmy imienia i nazwiska przedsiębiorcy w przeciwnym razie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej odmówi jej zarejestrowania. Jakie zatem obowiązki formalne generuje zmiana nazwy firmy oraz czy można posługiwać się kilkoma nazwami?

Jakie elementy powinna zawierać nazwa firmy

Jednym z elementów nazwy jednoosobowej działalności gospodarczej jest imię i nazwisko właściciela, natomiast w przypadku spółki cywilnej będzie to imię i nazwisko każdego ze wspólników. 

CEIDG dopuszcza, aby w nazwie firmy znajdowały się dodatkowo jeszcze inne dane takie jak:

  • określenie wskazujące na profil firmy
  • pseudonim
  • dowolnie wybrane elementy

Przed rozpoczęciem działalności lub zmianą nazwy w trakcie jej prowadzenia warto sprawdzić, czy nazwa nie jest już używana przez inny podmiot krajowy lub zagraniczny. 

Kiedy należy dokonać zmiany nazwy firmy

Zmiana nazwy firmy może być konieczna w sytuacji zmiany profilu działalności, słabych wyników sprzedażowych, złych skojarzeń z nazwą itp. Nie ma możliwości usunięcia z niej imienia i nazwiska przedsiębiorcy, jednakże możliwe jest usunięcie czy też zamiana nieodpowiednich lub nieaktualnych dodatkowych fraz.

Zmiana nazwy firmy w CEIDG

Zmiana nazwy firmy musi zostać zgłoszona do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zgłoszenia tego dokonuje się na wniosku CEIDG-1 w ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany w urzędzie gminy lub miasta. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy zgłoszenie na wniosku CEIDG-1 jest również zgłoszeniem do urzędu skarbowego, Urzędu Statystycznego, ZUS-u oraz KRUS-u, CEIDG przesyła bowiem dane do tych instytucji najpóźniej w dniu roboczym następującym po dniu dokonania wpisu.

Nowa nazwa firmy a faktury

Warto pamiętać, że nie należy korygować faktur sprzedaży, które zostały wystawione przed zmianą nazwy przedsiębiorstwa, co do zasady najważniejszym i wymaganym elementem nazwy jest bowiem imię i nazwisko przedsiębiorcy, które zostało zawarte na fakturach. Zmianie może ulec jedynie dodatkowa fraza w nazwie. Jednak w przypadku dokonywania sprzedaży i wystawiania faktur po zmianie nazwy firmy przedsiębiorca zobowiązany jest do zamieszczania na fakturach zaktualizowanej nazwy.

Podatnicy powinni również pamiętać o zawiadomieniu swoich kontrahentów o zmianie nazwy firmy. Jest to istotne ze względu na poprawność otrzymywanych faktur zakupu. Jeżeli jednak zdarzy się sytuacja, że podatnik otrzyma fakturę z poprzednią nazwą firmy, konieczne będzie wystawienie noty korygującej lub skontaktowanie się z kontrahentem i prośba o wystawienie faktury korygującej dane formalne.

Nazwy firmy a różne rodzaje działalności

Podatnicy zakładając działalność gospodarczą, często decydują się na różne profile jej prowadzenia. Jeśli posiadają kilka oddziałów działalności, możliwe jest zastosowanie dwóch różnych nazw, które będą odpowiednio przypisane do tych oddziałów oraz zamieszczanie ich zamiennie na wystawionych fakturach, przy założeniu, że jest to ta sama jednoosobowa działalność gospodarcza. Warunkiem jest jednak zamieszczenie zarówno w jednej, jak i w drugiej nazwie imienia i nazwiska właściciela. 

Źródło: www.bizin.pl