Menu Zamknij

ZMIANY OD 1 LIPCA W USTAWIE O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

Z dniem 1 lipca 2022 roku zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowelizacja przepisów przyniosła między innymi obniżkę stawki podatkowej z 17 do 12 proc.

Obniżka stawki VAT z 17% na 12%

Od 1 lipca 2022 roku wszystkie osoby, które rozliczają się za pomocą skali podatkowej i uzyskają dochody większe niż 30 000 zł zapłacą 12% stawkę PIT, natomiast 32% stawkę zapłacą osoby, których dochody przekroczą 120 000 zł.

Koniec z ulgą dla klasy średniej

Obniżka niższej stawki PIT spowodowała likwidację „ulgi dla klasy średniej”. Przy rozliczeniu rocznym dla każdego podatnika podatek będzie jednak obliczany z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej i jeśli będzie to korzystniejsze, ulga dla klasy średniej zostanie uwzględniona. 

Brak podwójnych zaliczek na PIT

Z dniem 1 lipca znika również konieczność podwójnego obliczania wysokości zaliczek na podatek dochodowy. Obecnie pracodawca ma obowiązek obliczać zaliczki według przepisów obecnie obowiązujących oraz tych, które obowiązywały przed 1 stycznia 2021 roku i potrącać z płacy pracownika zaliczkę w niższej kwocie. 

Możliwość częściowego odliczenia składki zdrowotnej

Przedsiębiorcy, którzy nie rozliczają się z wykorzystaniem skali podatkowej od 1 lipca 2022 roku będą mogli skorzystać z częściowego odliczenia składki zdrowotnej. Przedsiębiorcy na stawce liniowej będą mogli pomniejszyć dochód o zapłacone składki, ale nie więcej niż o 8,7 tysiąca zł rocznie. Rozliczający się podatkiem zryczałtowanym będą mogli odliczyć od przychodu do 50% zapłaconych składek, zaś opłacający podatek z wykorzystaniem karty podatkowej będą mogli odliczyć 19% zapłaconej składki. 

Rozliczenie samotnych rodziców wraz z dzieckiem

Z dniem 1 lipca wraca również preferencyjne rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci. Z podwójnej kwoty wolnej czyli 60 000 zł korzystać będą mogli wszyscy samotni rodzice. Wzrośnie również limit kwoty dochodów dziecka (16 061,28 zł), który warunkuje skorzystanie z preferencji podatkowych przez rodziców.

Również renta rodzinna rozdzielona została od dochodów rodzica, przez co dziecko będzie mogło skorzystać z „własnej” kwoty wolnej. W wyniku wprowadzonych zmian nie będzie pobierana składka zdrowotna od renty małoletnich dzieci oraz od wynagrodzenia osób powołanych do realizacji obowiązków społecznych lub obywatelskich do 6000 zł wynagrodzenia rocznie.

Źródło: www.bizin.pl