Menu Zamknij

ZMIANY W ZARZĄDZIE RIPH W CZĘSTOCHOWIE

W dniu 11 grudnia 2018 r. podczas ostatniego tegorocznego posiedzenia Rada RIPH w Częstochowie w drodze Uchwał dokonała zmian w składzie Zarządu Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie.

Rada Izby na podstawie złożonej rezygnacji odwołała Pana Leszka Znamierowskiego z funkcji Członka Zarządu Izby. Zarząd i Rada RIPH w Częstochowie pragną serdecznie podziękować Panu Leszkowi Znamierowskiemu za dotychczasową, długoletnią współpracę oraz wiele wspólnie zrealizowanych działań. 

W kolejnym punkcie posiedzenia Rada Izby na podstawie złożonych rekomendacji oraz uwzględniając całokształt dotychczasowej działalności powołała Pana Jerzego Nowakowskiego na Członka Zarządu RIPH w Częstochowie na okres czteroletniej kadencji.

Pan Jerzy Nowakowski ukończył z tytułem mgr inż. Politechnikę Częstochowską Wydział Budowy Maszyn. Częstochowski Radny w latach 2006-2018 (3 kadencje), wiceprzewodniczący Walnego Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A., autor wielu projektów na rzecz lokalnych społeczności, np. koncertu charytatywnego w teatrze im. Adama Mickiewicza: „Mickiewicz-Słowackiemu”, ratującego I LO im. Juliusza Słowackiego przed utratą siedziby. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Biura ds. Rozwoju i Inwestycji w spółce Operator ARP Sp. z o.o.

Panu Jerzemu Nowakowskiemu życzymy samych sukcesów, oraz wielu wspólnie zrealizowanych działań, które przyczynią się do rozwoju lokalnego samorządu gospodarczego oraz współpracy na płaszczyźnie BIZNES – NAUKA – SAMORZĄD.