Menu Zamknij

ZWYCZAJNE SPRAWOZDAWCZE E-WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW RIPH W CZĘSTOCHOWIE

W czwartek 20 maja br. o godz. 12.00
za pośrednictwem platformy zoom.us odbyło się pierwsze w historii
Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie e-Walne Zgromadzenie Członków RIPH w Częstochowie.

Możliwość przeprowadzenia zdalnego Walnego Zgromadzenia została wprowadzona do STATUTU Izby podczas Walnego Zgromadzenia odbywającego się w roku 2020.
E-Walne Zgromadzenie pozwoliło w bezpieczny dla Członków Izby sposób podsumować rok działalności naszej Izby i przyjąć sprawozdania za 2020 rok.

Obrady Walnego Zgromadzenia RIPH w Częstochowie zainicjował Prezydent Rady Izby – Pan Tadeusz Szymanek, który przywitał wszystkich zgromadzonych na posiedzeniu Członków RIPH w Częstochowie.
Następnie Prezydent Rady zgodnie z przyjętym Porządkiem Obrad Zgromadzenia, zaproponował kandydatów do Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Do Prezydium zostali kolejno wybrani:

  • Przewodniczący Walnego Zgromadzenia – Pan Piotr Górnik
  • Zastępca Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – Pan Artur Siwek
  • Sekretarz Walnego Zgromadzenia – Pan Maciej Mrowiec
  • Asesor Walnego Zgromadzenia – Pan Edmund Golis

Do składu Komisji Uchwał i Wniosków wybrano następujące osoby:

  • Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków – Pani Ewa Sprycha
  • Członek Komisji Uchwał i Wniosków – Pani Joanna Okularczyk

 W skład Komisji Skrutacyjnej weszli:

  • Przewodnicząca Komisji Wyborczej– Pan Mariusz Włodarczyk
  • Członek Komisji Wyborczej– Pan Jarosław Karyś
  • Członek Komisji Wyborczej – Pan Jerzy Nowakowski

Podczas posiedzenia zaprezentowano sprawozdania z działalności RIPH w Częstochowie za 2020 rok tj. Sprawozdania z działalności: Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej RIPH w Częstochowie oraz Sprawozdanie finansowe za 2020 rok. Walne Zgromadzenie podsumowując całoroczną pracę, podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi RIPH w Częstochowie oraz Radzie RIPH w Częstochowie.

W celu podsumowania działalności realizowanej przez RIPH w Częstochowie
Prezydent Rady, Pan Tadeusz Szymanek przedstawił prezentację, w której omówił jak wyglądała działalność Izby i jakie zadania zostały zrealizowane w okresie pandemii, jak również wskazał kierunki przyszłych projektów i celów do zrealizowania,
które stoją przed Izbą.

Do udziału w posiedzeniu został zaproszony mec. Jacek Będkowski – Wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych Delegatura w Częstochowie, Radca prawny, który w swoim wystąpieniu zaprezentował ofertę stałej współpracy RIPH w Częstochowie z samorządem radców prawnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych Delegatura w Częstochowie i działającej przy Izbie Radców Fundacji Przyjazne Prawo.

W ramach współpracy RIPH w Częstochowie wraz z Okręgową Izbą Radców Prawnych będą świadczyć dla Członków RIPH w Częstochowie bezpłatne porad prawnych na rzecz mikroprzedsiębiorców. Wynikiem współpracy będą również cyklicznie organizowane seminaria, szkolenia m.in. z zakresu odpowiednich dziedzin prawa.

RIPH w Częstochowie rozszerza swoje horyzonty by w jak największym zakresie wspierać Członków i instytucję współpracujące z Izbą.
Szczegóły współpracy poznacie Państwo już wkrótce.

Zarząd i Rada Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie dziękują wszystkim uczestniczącym w posiedzeniu Członkom Izby za ich obecność oraz zaangażowanie w obrady Zgromadzenia.