Menu Zamknij

ANKIETA MINISTERSTWA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII

W imieniu Dyrekcji Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety dotyczącej zapotrzebowania przedsiębiorców na kwalifikacje, dla realizacji działań ekspansji zagranicznej.

Ankieta ma na celu poznanie potrzeb przedsiębiorców, w zakresie kształcenia pracowników, a zwłaszcza tych osób, które zajmują się eksportem.  Badania ankietowe mają przyczynić się do lepszego dostosowania kierunków studiów oraz zakresu szkoleń do potrzeb tych z przedsiębiorców, którzy prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność eksportową.  Z tego też względu, bardzo prosimy o wypełnienie tej ankiety przez osoby reprezentujące firmy, prowadzące działalność eksportową w terminie do 5 czerwca.

Ankieta dostępna jest pod poniższym adresem.