Menu Zamknij

POMOC DLA DOKTORANTKI WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ – PROŚBA O WYPEŁNIENIE ANKIETY

W imieniu doktorantki Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz w ramach porozumienia o współpracy z Uczelnią, polegającą na wsparciu studentów w realizacji celów zawodowych zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o w wypełnieniu ankiety poświęconej zarządzaniu przedsiębiorstwami rodzinnymi w kontekście realizacji zakładanych przez nich celów.

Ankieta stanowi część pracy doktorskiej, a wypełnienie kwestionariusza przyczyni się do poszerzenia wiedzy odnośnie specyfiki celów stawianych przed przedsiębiorstwami rodzinnymi oraz pozwoli na stworzenie dobrych praktyk z zakresu zarządzania tymi organizacjami skutkujących zwiększeniem efektywność działania.

Ankieta znajduje się pod tym adresem.

Wszystkim Państwu, który wypełnioną ankietę serdecznie dziękujemy za wsparcie.