Menu Zamknij

APEL RADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WS. ZNIESIENIA OBOSTRZEŃ

W związku z tworzeniem przez rząd planu odmrażania gospodarki na najbliższe miesiące, Rada Przedsiębiorczości wystosowała apel o otwarcie od 4 maja 2021 r. następujących branż:

  • całości handlu detalicznego;
  • gastronomii (w wersji minimalnej, w pierwszym etapie, możliwość przyjmowania gości w zewnętrznych ogródkach obiektów gastronomicznych);
  • hoteli (w pierwszym etapie na poziomie co najmniej 50% obłożenia w danym obiekcie);
  • klubów fitness i innych usług;

Oczywiście otwarcie powinno nastąpić z zachowaniem reżimów sanitarnych i ograniczeń liczby klientów.

Rada Przedsiębiorczości jest w stanie zrozumieć ograniczenia terytorialne, w wypadku gdyby w momencie podejmowania decyzji nadal występowały istotne różnice w poziomie zakażeń pomiędzy
poszczególnymi województwami.

Równocześnie Rada Przedsiębiorczości przypomina i podtrzymuje swoją rekomendację maksymalnego przyspieszania i rozszerzania programu sczepień (także w zakładach pracy) jako jedynego środka chroniącego przed zdrowotnymi i gospodarczymi skutkami pandemii.

Propozycje Rady Przedsiębiorczości zostały przekazane Panu Premierowi Jarosławowi Gowinowi na spotkaniu konsultacyjnym, które odbyło się 26 kwietnia.

Zobacz apel Rady Przedsiębiorczości ws. zniesienia obostrzeń

Źródło: www.kig.pl