Menu Zamknij

JAKA BYŁA WYDAJNOŚĆ PRODUKCJI W POSZCZEGÓLNYCH BRANŻACH? JAKIE BRANŻE ODNOTOWAŁY NAJWYŻSZE ZATRUDNIENIE I PŁACE?

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych szczegółowo opisujących wyniki poszczególnych branż w pierwszym kwartale 2021 roku.

Produkcja sprzedana przemysłu w tym okresie wzrosła o 7,9% w stosunku do ubiegłego roku.  W samym marcu produkcja wzrosła o 18,9% r/r.  Gorsze wyniki za pierwszy kwartał zanotowało budownictwo. W okresie I-III 2021 roku sprzedaż w budownictwie spadła o 13,2% (w marcu zanotowała spadek o 10,8%).

Branże: zatrudnienie i płace

Jak wynika z danych GUS o zatrudnieniu i płacach w całym sektorze przedsiębiorstw, w pierwszych trzech miesiącach 2021 roku zatrudnienie było o 1,7% niższe niż przed rokiem i wyniosło przeciętnie 6 323 tys. osób.  Zatrudnienie w przemyśle spadło o 1,6% (przeciętne zatrudnienie w przemyśle w I kw. 2021 wyniosło 2 729 tys. osób).

Największe spadki zatrudnienia w stosunku do ubiegłego roku zanotowano m.in. w produkcji skór i wyrobów skórzanych (spadek o 16,7%), zakwaterowaniu i gastronomii (16,5%), produkcji odzieży (13,9%).

Zatrudnienie wzrosło natomiast m.in. w: gospodarce odpadami, odzysku surowców (o 3,0%), informacji i komunikacji (o 2,5%), produkcji wyrobów tytoniowych (o 2,5%) oraz produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 2,0%).

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w okresie styczeń-marzec 2021 roku wyniosło 5 676 PLN i było wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 5,7%.

Poza produkcją koksu i produktów rafinacji ropy naftowej oraz produkcją wyrobów tytoniowych, które zanotowały spadek (odpowiednio o 2,6% i 1,3%), płace w pierwszym kwartale 2021 wzrosły w pozostałych analizowanych przez GUS branżach. Największe wzrosty płac zaobserwowano w produkcji wyrobów farmaceutycznych (o 11,6%) oraz produkcji urządzeń elektrycznych (o 11,5%).

Jeśli chodzi o wysokość płac, najbardziej atrakcyjną branżą pozostaje informacja i komunikacja, gdzie płace przekroczyły w pierwszym kwartale próg 10 000 PLN i wyniosły średnio 10 026 PLN. Na wynagrodzenia powyżej 8 000 PLN mogli liczyć pracownicy takich branż jak m.in.: produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (8 824 PLN), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (8 776 PLN), produkcja wyrobów farmaceutycznych (8 768 PLN), wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego (8 742 PLN).

Najmniej atrakcyjne pod względem wynagrodzeń w pierwszych trzech miesiącach 2021 roku były branże: produkcji odzieży (3 566 PLN), produkcja skór i wyrobów skórzanych (3 787 PLN), zakwaterowanie i gastronomia (3 894 PLN).

Branże: produkcja i wydajność

W pierwszym kwartale 2021 roku produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 7,9% wyższa niż przed rokiem (dane za sam marzec mówią o wzroście o 18,9% r/r). W tym samym okresie sprzedaż w budownictwie spadła o 13,2% r/r

Podobnie jak w poprzednim zestawieniu (za okres I-II 2021), w pierwszym kwartale na czele branż o największych wzrostach znalazły się: produkcja urządzeń elektrycznych (wzrost o 43,7%) oraz produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (23,9%). Sprzedaż wzrosła również w takich branżach jak m.in.: gospodarka odpadami, odzysk surowców (o 17,7%), produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 15,5%), produkcja wyrobów tekstylnych (o 13,8%). Spadki zaliczyły takie grupy jak m.in.: produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 15,7%), produkcja pozostałego sprzętu transportowego (o 14,1%).

Wydajność w przemyśle w pierwszych trzech miesiącach roku wzrosła przeciętnie o 9,7%.

Analizując wyniki poszczególnych branż w pierwszym kwartale należy pamiętać, że był to okres, w którym wiele firm wciąż borykało się z problemem restrykcji wprowadzonych w ramach walki z koronawirusem. Na kwartalne wyniki budownictwa wpływ miały m.in. niekorzystne warunki z początku roku, które opóźniły niektóre prace.

Źródło: www.kig.pl