Menu Zamknij

ATRAKCYJNE NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA

Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Częstochowy zaprasza do zapoznania się z ofertą gminnych nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż położonych w Częstochowie:
 Poniżej krótkie informacje dot. nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż:

1) Częstochowa, ul. św. Barbary, działki nr nr 1/17, 1/18, 1/25, w obrębie 243

Nieruchomość zabudowana o powierzchni łącznej 2,5543 ha.

Przeznaczenie nieruchomości: UMN – zabudowa usługowa i mieszkaniowa (Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy).
Szczegóły dotyczące nieruchomości znajdują się w ogłoszeniu przetargowym.

Cena wywoławcza nieruchomości: 8 170 000 zł brutto.
Wadium należy wnieść w pieniądzu w wysokości: 1 634 000 zł brutto w terminie do 6 listopada 2023 r.

2) Częstochowa, zbieg Alei Wolności i ul. Stanisława Orzechowskiego, działki nr nr 11/6, 21/4, 25/1 w obrębie 238

Nieruchomość niezabudowana o powierzchni łącznej 0,1243 ha

Przeznaczenie nieruchomości: UMC – zabudowa usługowo-mieszkaniowa w centrum miasta  (Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy).

Cena wywoławcza nieruchomości: 1 480 000 zł
Wadium należy wnieść w pieniądzu w wysokości: 296 000 zł w terminie do 6 listopada 2023 r.

3) Częstochowa, Aleja Armii Krajowej, działka nr 78/3 w obrębie 107 oraz Aleja Jana Pawła II, działka nr 51/6 w obrębie 75.

Nieruchomości niezabudowane o powierzchni łącznej 0,0685 ha

Przeznaczenie nieruchomości: 5MU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego)

Cena wywoławcza nieruchomości: 664 000 zł brutto.
Wadium należy wnieść w pieniądzu w wysokości: 132 800 zł brutto w terminie do 6 listopada 2023 r.


Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej

Przetargi odbędą się w dniu 9 listopada 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 – Sala sesyjna:


– działki nr nr 1/17, 1/18, 1/25 w obrębie 243 (ul. św. Barbary): godz. 10:00,

– działki nr nr 11/6, 21/4, 25/1 w obrębie 238 (u zbiegu Alei Wolności i ul. Stanisława Orzechowskiego): godz. 10:30, – działka nr 78/3 w obrębie 107, działka nr 51/6 w obrębie 75 (Aleja Armii Krajowej, Aleja Jana Pawła II): godz. 11:00.


Dodatkowych informacji dotyczących nieruchomości udzieli się w Wydziale Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Częstochowy (telefonicznie pod numerem: 34 3707 713; w wydziale udostępnia się do wglądu mapy dotyczące nieruchomości, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu).