Menu Zamknij

BARIERY PRAWNE W DZIAŁALNOŚCI FIRM RODZINNYCH SEKTORA MŚP. ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY

Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Kielcach, prowadzi obecnie czynności kontrolne na terenie kilkunastu urzędów w Polsce, mające na celu zbadanie czy właściwe organy skutecznie likwidują bariery w rozwoju firm rodzinnych w sektorze Małych i Średnich Przedsiębiorstw. (MŚP) Kluczowym elementem kontroli jest badanie ankietowe prowadzone wśród firm rodzinnych na terenie kraju, które ma pomóc w przeprowadzeniu trafnej oceny otoczenia prawnego dla funkcjonowania tego typu podmiotów.

W związku z powyższym Rada oraz Zarząd Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety, dotyczącej funkcjonowania firm rodzinnych.

Informujemy, że ankieta jest anonimowa a jej wyniki zostaną wykorzystane do wykonania analizy czynników utrudniających prowadzenie działalności przez firmy rodzinne oraz zebrania informacji czy projektowane zmiany legislacyjne w tym zakresie są właściwe.

 W związku z powyższym  zwracamy się z prośbą o wypełnianie ankiety do 15 września 2018 roku. Ankieta dostępna jest na stronie Najwyższej Izby Kontroli pod poniższym linkiem.