Menu Zamknij

VIII Edycja Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego

W dniach 3 – 5 października br. w Hotelu Ossa Congress & Spa w Rawie Mazowieckiej odbędzie się VIII edycja Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego, organizowanej przez Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego.

Tegoroczna odsłona wydarzenia zapowiada się wyjątkowo ze względu na 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz wpisanie Konferencji do rządowego programu ,,Niepodległa”. Konferencja adresowana jest do kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstwami, które są zobowiązane do ochrony infrastruktury krytycznej, podlegających obowiązkowej ochronie, szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa oraz jego obywateli, o dużym znaczeniu gospodarczo obronnym oraz jednostek administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe i zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, porządku publicznego i obrony cywilnej. Podczas obrad Konferencji uczestnicy będą mogli wysłuchać wystąpień ekspertów jak i praktyków, którzy omówią m. in. najważniejsze wyzwania dla bezpieczeństwa państwa, rolę i znaczenie zarządzania kryzysowego, wpływ kryzysów finansowych, wyzwania sztucznej inteligencji czy też aktualne zagrożenia w cyberprzestrzeni.

Konferencję zainaugurują dwa panele dyskusyjne:

  • „Wyzwania i uwarunkowania bezpieczeństwa Europy i świata w XXI wieku”, które przedstawi gen. prof. dr hab. Bogusław Pacek – b. doradca Ministra Obrony Narodowej,

  • „Wyznaczniki bezpieczeństwa państwa i narodu”, które omówi płk prof. dr hab. Bogdan Szulc – pracownik naukowo-dydaktyczny w Akademii Sztuki Wojennej.

Podczas Konferencji odbędzie się Debata ekspertów nt. „Bezpieczeństwo narodowe to najważniejsze dobro wszystkich Polaków” moderowana przez b. posła Stanisława Wziątka, a także Sesja tematyczna pt. „Wyzwania i zagrożenia cyberprzestrzeni dla bezpieczeństwa narodowego i bytu obywateli” moderowana przez dr Krzysztofa Gawkowskiego – dyrektora Polskiego Instytutu Cyberbezpieczeństwa. Program Konferencji przewiduje również praktyczne pokazy i prezentacje nowoczesnych technologii mających zastosowanie w bezpieczeństwie narodowym.

Więcej informacji na temat Konferencji, szczegółowa agenda wydarzenia, dostępne są na oficjalnej stronie wydarzenia.