Menu Zamknij

BEZPŁATNE SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE DLA PRACOWNIKÓW Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Jesteś osobą pracującą powyżej 25 roku życia?
To szkolenie jest właśnie dla ciebie! W prosty sposób możesz podnieść swoje kwalifikacje.
Zapaszmy do udziału w bezpłatnych szkoleniach językowych i komputerowych dla pracowników z terenu województwa śląskiego.

W ramach Projektu oferujemy BEZPŁATNE wsparcie dla osób pracowników firm:

* kursy językowe – język angielski, niemiecki lub francuski na dowolnym poziomie zaawansowania: 2 semestry nauki (120 godzin) zakończone egzaminem zewnętrznym (np. TELC, TOEIC, BULTAS) z możliwością kontynuacji na dalszych 2 semestrach
* kursy komputerowe ICT – na dowolnym poziomie zaawansowania w wybranych obszarach DIGCOMP (informacja, komunikacja, tworzenie treści, bezpieczeństwo, rozwiązywanie problemów np. obsługa MS Office), maks. 128 godzin lekcyjnych, zakończone egzaminem zewnętrznym (np. ECCC, ECDL)

Projekt kierowany jest do:

-800 osób pracujących (zgodnie z art. 2 KP lub zgodnie z KC na podstawie umów zlecenie / o dzieło) 
-w wieku powyżej 25 roku życia,
-z terenu województwa śląskiego (tj. pracujących lub zamieszkałych zgodnie z KC na terenie woj. śląskiego) 
-uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach
-należących do grup defaworyzowanych czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w szczególności w projekcie mogą wziąć udział (należy spełnić jeden warunek):
*kobiety
*osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maks. ponadgimnazjalne ISCED 3)
*osoby w wieku 50+
*osoby z terenów wiejskich
*osoby z niepełnosprawnością.

Dokumenty wymagane do zgłoszenia udziału, dostępne w załączeniu:

W celu poznania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z Biurem Izby. Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie
Al. N.M.P. 24/5
42-202 Częstochowa
biuro@riph.eu
tel. 34 344 82 58