Menu Zamknij

BEZPŁATNE WARSZTATY EKSPORTOWE W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 21-22 CZERWCA 2023R.

Szanowni Państwo!

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty eksportowe dla przedsiębiorców MŚP z województwa śląskiego.

Uwaga – na każdy dzień warsztatów jest osobna rejestracja!

Udział w warsztatach jest objęty pomocą de minimis.

Przed nami kolejna edycja warsztatów eksportowych. Zapraszamy do zapisów! Fundusz Górnośląski S.A. zaprasza na bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców sektora MŚP z województwa śląskiego, prowadzących lub planujących rozpocząć działalność eksportową.

„BUDOWANIE I WDRAŻANIE MODELI BIZNESOWYCH INTERNACJONALIZACJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE”

Termin szkolenia: 21.06.2023 r. Miejsce szkolenia: Hotel Pogoria Residence, Aleja Józefa Piłsudskiego 13, Dąbrowa Górnicza 

Aby wziąć udział należy wypełnić formularz dostępny poniżej:


kliknij – TRWAJĄ ZAPISY NA WARSZATY EKSPORTOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Warsztaty prowadzone będą przez Sergiusza Kuczyńskiego – Wykładowcę Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie. Ekspert ds. handlu zagranicznego i logistyki międzynarodowej. Współpracownik PARP, ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ds. Internacjonalizacji MŚP (PO PW Dz. 1.2. Internacjonalizacja MŚP). Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Pracował m.in. w dziale eksportu Firmy Cukierniczej „Solidarność”, Intrall Polska, dziale logistyki firmy Cormay, Makrochem. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Europejskiej Grupy Wermikulitowej Sp. z o.o. Aktualnie zaangażowany w realizację projektów szkoleniowo-doradczych dotyczących handlu zagranicznego i logistyki. Posiada certyfikat Europejskiego Zrzeszenia Logistyków (ELA) na poziomie European Senior Logistician (ESLog). Członek Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów (PSML). 

Podczas warsztatów omówione zostaną następujące zagadnienia m.in.:

  • budowania i analizy modeli biznesowych
  • metod poszukiwania klientów i partnerów za granicą
  • przykłady modeli biznesowych w eksporcie – analiza przypadków, ćwiczenia

Korzyści z udziału w warsztatach:
− minimum 6 h zajęć dydaktycznych prowadzonych przez eksperta – praktyka
− komplet materiałów szkoleniowych
− konsultacje indywidualne
− zaświadczenie o udziale w spotkaniu

„NEGOCJACJE MIĘDZYNARODOWE”  

Termin szkolenia: 22.06.2023 r.Miejsce szkolenia: Hotel Pogoria Residence, Aleja Józefa Piłsudskiego 13, Dąbrowa Górnicza  

Aby wziąć udział należy wypełnić formularz dostępny poniżej:


kliknij – TRWAJĄ ZAPISY NA WARSZATY EKSPORTOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Warsztaty prowadzone będą przez Sergiusza Kuczyńskiego – Wykładowcę Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie. Ekspert ds. handlu zagranicznego i logistyki międzynarodowej. Współpracownik PARP, ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ds. Internacjonalizacji MŚP (PO PW Dz. 1.2. Internacjonalizacja MŚP). Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Pracował m.in. w dziale eksportu Firmy Cukierniczej „Solidarność”, Intrall Polska, dziale logistyki firmy Cormay, Makrochem. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Europejskiej Grupy Wermikulitowej Sp. z o.o. Aktualnie zaangażowany w realizację projektów szkoleniowo-doradczych dotyczących handlu zagranicznego i logistyki. Posiada certyfikat Europejskiego Zrzeszenia Logistyków (ELA) na poziomie European Senior Logistician (ESLog). Członek Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów (PSML). 

Podczas warsztatów omówimy zagadnienia z zakresu m.in.:

  • zasad negocjacji międzynarodowych
  • planowania negocjacji międzykulturowych – technik i błędów negocjacyjnych
  • sporządzenia strategii negocjacji oraz doboru odpowiednich taktyk


Korzyści z udziału w warsztatach:
− minimum 6 h zajęć dydaktycznych prowadzonych przez eksperta – praktyka
− komplet materiałów szkoleniowych
− konsultacje indywidualne
− zaświadczenie o udziale w spotkaniu

Więcej informacji:
Centrum Internacjonalizacji
Aleja Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice
+48 327 233 110 w.418 

Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP. Projekt realizowany przez Fundusz Górnośląski S.A. w partnerstwie z Województwem Śląskim.