Menu Zamknij

EKSPANSJA ŚLĄSKICH FIRM NA RYNEK AMERYKAŃSKI – BEZPŁATNE WARSZTATY EKSPORTOWE

Fundusz Górnośląski S.A. oraz Granite Landings LLC zapraszają na bezpłatne warsztaty przedsiębiorców sektora MŚP z województwa śląskiego, które odbędą się 27 czerwca 2023 r. w Centrum Internacjonalizacji w Katowicach przy Al. Roździeńskiego 188 pt.:

„EKSPANSJA ŚLĄSKICH FIRM NA RYNEK AMERYKAŃSKI”

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Aby wziąć udział prosimy o kontakt: m.kukwa@fgsa.pl

Podczas spotkania będziemy gościć światowej klasy mentorów, którzy zaprezentują możliwości i metody wejścia na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki. Będą to:

Matt Westfield  – przedsiębiorca i inwestor związany z branżą technologiczną od ponad 30 lat.

Alex Wolfe – posiada dwudziestopięcioletnie doświadczenie jako przedsiębiorca, dyrektor wykonawczy, lider technologiczny, konsultant i mentor.

Paweł Pietrasieński – dr hab., mentor, profesor nadzwyczajny w SGH, pełnomocnik rektora ds. współpracy ze Stanem Nevada.

David T. “Dave” Croasdell – profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Biznesu na Uniwersytecie Nevada w Reno.

AGENDA SPOTKANIA:

09.45 – 10.00         Rejestracja uczestników

10.00 – 10.45         I moduł – Modele wejścia na rynek amerykański (jak to robimy w Nevadzie)
10.45 – 11.30         II moduł – Jak zdobyć amerykańskich klientów („Value Proposition”)
11.30 – 11.45         Przerwa kawowa

11.45 – 12.30         III moduł – Możliwości skutecznej współpracy z lokalnymi władzami, organizacjami wspierania biznesu, izbami gospodarczymi
12.30 – 13.15         IV moduł – Metody pozyskiwania klientów, partnerów i kanały dystrybucji
13.15 – 13.30         Przerwa kawowa
13.30 –  13.45        V moduł – Modele biznesowe i strategie pozyskiwania kapitału
13.45 – 14.00         Pytania i odpowiedzi

Więcej informacji:
Centrum Internacjonalizacji
Aleja Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice
+48 327 233 110 w.418

Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP. Projekt realizowany przez Fundusz Górnośląski S.A. w partnerstwie z Województwem Śląskim.