Menu Zamknij

BEZPŁATNE WARSZTATY SZKOLENIOWE W CZĘSTOCHOWIE

Zapraszamy na warsztaty eksportowe w Częstochowie!

Fundusz Górnośląski SA zaprasza na bezpłatne 2-dniowe warsztaty tematyczne w ramach projektu InterSilesia, które odbędą się w Hotelu Scout przy ul. Drogowców 12 w Częstochowie.

Warsztaty odbędą się w dniach 30-31.05.2022 godz. 10:00 – 15:30.

Tematyka warsztatów:

– marketing międzynarodowy i globalny
– proces umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa
– zagadnienia prawno – finansowe w działalności międzynarodowej.

Program obejmuje m.in.:

1. Zagadnienia prawno-finansowe związane z działalnością eksportową: 

▪ ogólny kontekst prawny (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i usług,
wymiana handlowa z krajami poza Unią Europejską) 

▪ obowiązki podatkowe, procedury celne i dokumentacja eksportowa 

▪ formy prawne prowadzenia działalności eksportowej 

▪ problematyka umów handlowych 

▪ ochrona prawno-autorska, prawo własności przemysłowej i tajemnica przedsiębiorstwa (patenty/wzory/znaki/oznaczenia, przenoszenie praw, zakres ochrony,
Konwencja Berneńska a systemy krajowe, know-how) 

▪ finansowanie i zabezpieczenie transakcji w obrocie międzynarodowym (ryzyko w transakcjach zagranicznych, reguły incoterms, zabezpieczenia w handlu zagranicznym, ubezpieczenia eksportowe) 

▪ „pułapki” w umowach handlowych – na co należy zwracać szczególną uwagę 

▪ możliwości dofinansowania działalności eksportowej – jak pozyskać wsparcie z środków UE 

▪ negocjacje umów handlowych – jak osiągnąć zamierzone cele  

2. Proces umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa 

▪ modele biznesowe internacjonalizacji 

▪ wybór sposobu uczestnictwa w rynku (eksport pośredni/bezpośredni/kooperacyjny, e-commerce, dropshipping, powiązania kontraktowe) 

▪ decyzje eksportowe (produkt, cena, dobór partnerów) 

▪ wybór rynków 

▪ ryzyko eksportowe – metody analizy 

3. Proces umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa 

▪ perspektywy współpracy międzynarodowej w nowej rzeczywistości – gospodarka po pandemii Covid19 

▪ nowe nisze rynkowe dla polskich przedsiębiorstw 

▪ e-commerce – nowa era transgranicznego handlu 

▪ możliwości wejścia na wybrane rynki zagraniczne poza UE np. Afryki, Azji, Ameryki 4. Marketing międzynarodowy i globalny 

▪ modele funkcjonowania marketingu międzynarodowego 

▪ ocena środowiska marketingowego, kontekst kulturowy 

▪ strategie komunikacji marketingowej na rynkach zagranicznych

▪ projektowanie marki (decyzje dotyczące wyboru programu i organizacji marketingu, analiza semiotyczna przekazu, e-marketing) 

▪ wpływ COVID19 na działania marketingowe na arenie międzynarodowej – szanse i zagrożenia 

▪ Jak sporządzić skuteczną ofertę eksportową?
Wizytówka firmy, którą można zdobyć klientów 

▪ trendy w ofertowaniu na wybranych rynkach zagranicznych – jak osiągnąć sukces 

▪ strategie skutecznych promocji międzynarodowych 

5. Marketing międzynarodowy i globalny 

▪ modele funkcjonowania marketingu międzynarodowego 

▪ ocena środowiska marketingowego, kontekst kulturowy 

▪ strategie komunikacji marketingowej na rynkach zagranicznych 

▪ projektowanie marki (decyzje dotyczące wyboru programu i organizacji marketingu, analiza semiotyczna przekazu, e-marketing) 

▪ wpływ COVID19 na działania marketingowe na arenie międzynarodowej – szanse i zagrożenia 

▪ Jak sporządzić skuteczną ofertę eksportową? Wizytówka firmy, którą można zdobyć klientów 

▪ trendy w ofertowaniu na wybranych rynkach zagranicznych – jak osiągnąć sukces 

▪ strategie skutecznych promocji międzynarodowych 

Warsztaty odbędą się w dniach 30-31.05.2022 godz. 10:00 – 15:30

Prosimy o wypełnienie formularzy zgłoszeniowych oraz przesłanie ich na adres e-mail: biuro@intersilesia.eu