Menu Zamknij

BEZPŁATNY PROJEKT SZKOLENIOWY DLA INSTRUKTORÓW – JOB SHADOWING W NIEMCZECH (AHK POLSKA)

Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania ze szczegółami bezpłatnego programu szkoleniowego skierowanego do instruktorów praktycznej nauki zawodu z branży elektromechanicznej.

Mając nadzieję, że projekt spotka się z Państwa zainteresowaniem Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa rozpoczyna nabór do projektu pn. „Instruktor praktycznej nauki zawodu w zakładzie pracy jako partner w polskim systemie nowoczesnej edukacji zawodowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Program skierowany jest do instruktorów praktycznej nauki zawodu z branży elektromechanicznej, kształcących w takich zawodach jak mechanik przemysłowy, mechanik narzędziowy, mechanik obróbki skrawaniem, mechanik konstrukcji, mechanik instalacji przemysłowych, odlewnik, mechatronik, elektronik, automatyk. Udział w projekcie pozwoli instruktorom zapoznać się z efektywnymi metodami kształcenia zawodowego najpierw na szkoleniu wdrażającym w Warszawie, a następnie praktycznie podczas kompleksowego programu obserwacji w Niemczech – zarówno w innowacyjnym centrum szkoleniowym jak i w przedsiębiorstwie.

PROGRAM ZAKŁADA UDZIAŁ W:

1. Certyfikowanym szkoleniu „Metody pracy z uczniem w dualnym systemie kształcenia zawodowego” według niemieckich standardów kształcenia instruktorów (AEVO). Szkolenie zakończone egzaminem.

2. Job shadowing – program obserwacji uczestniczącej w innowacyjnym warsztacie Niemczech i w przedsiębiorstwie zakłada 5-dniowy pobyt w spółdzielni pracodawców Gemeinschaftslehrwerkstatt der Industrie von Velbert und Umgebung e.V. (GLW) w Velbert (https://www.glw-velbert.de/ ) obejmuje szkolenia z niemieckimi instruktorami, obserwację ich codziennej pracy, wymianę dobrych praktyk oraz wizytę w przedsiębiorstwie.

 Udział w programie jest bezpłatny.

Koszty związane z realizacją szkolenia i wyjazdu ponosi AHK Polska. Zostanie zapewniona opieka tłumacza podczas pobytu w Niemczech.

Terminy: Łącznie programem zostanie objętych 25 instruktorów (5 grup). Szczegółowy harmonogram znajdziecie Państwo na stronie internetowej projektu w zakładce Terminy.

REKRUTACJA:

Uwaga, mamy tylko 25 miejsc (5 grup). W 2019  planujemy dwie grupy, we wrześniu i listopadzie. W 2020 trzy grupy. Szczegółowe informacje o warunkach udziału i terminach na stronie www.ahk.pl  – Projekt szkoleniowy dla instruktorów 

OSOBA DO KONTAKTU:

Róża Jarmuł
Kształcenie Zawodowe i Ustawiczne /Berufliche Aus- und Weiterbildung
Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska)
Deutsch-Polnische Industrie- und Handelskammer (AHK Polen)
ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa, 
tel.+ 48 (22) 53 10 540,
fax.+ 48 (22) 53 10 600,
e-mail: 
rjarmul@ahk.pl