Menu Zamknij

JAK SPORZĄDZIĆ ELEKTRONICZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE?

Czym jest elektroniczne sprawozdanie finansowe? Kto ma obowiązek je składać? Kogo obowiązuje sprawozdanie w formacie xml? Dlaczego warto skorzystać z generatora e-sprawozdań? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie Państwo w artykule, który ukazał się na łamach portalu mala-firma.pl. Zapraszamy i życzymy milej lektury.

Od 1 października 2018 roku zgodnie z postanowieniami art. 45 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe musi być sporządzane w wersji elektronicznej jako e-sprawozdanie finansowe i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Od tej pory nie można sporządzać sprawozdań w wersji papierowej – wydruk jest tylko kopią, a nie oryginałem. Elektroniczne sprawozdanie finansowe musi być sporządzone w odpowiednich strukturze logicznej i formacie. Struktury te są dostępne w BIP-ie Ministerstwa Finansów.

Kogo obowiązuje e-sprawozdanie finansowe?

Obowiązek taki ma każda jednostka, która prowadzi księgi rachunkowe – elektroniczne sprawozdanie finansowe powinna złożyć osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg oraz kierownik danego podmiotu (czyli zarząd). Zatem chodzi tu konkretnie o jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – nie dotyczy to tych, które sporządzają sprawozdania zgodnie z MSR (Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości).
Forma dokumentu jest określona poprzez struktury logiczne i format xml udostępnione w BIP-ie MF. Zatem spółki muszą składać sprawozdanie finansowe w xml. Nie ma natomiast opublikowanych struktur logicznych dla e-sprawozdań finansowych sporządzanych wg MSR, dlatego te jednostki są zobowiązane do sporządzania ich według wybranych przez siebie formatów i struktury logicznej lub w formie nieustrukturyzowanej. Mogą to być formaty: doc, pdf, xls, txt, rtf, natomiast nie mogą to być zeskanowane dokumenty papierowe.

Program do sprawozdań finansowych

Ministerstwo Finansów udostępnia bezpłatne narzędzie do składania elektronicznych sprawozdań finansowych – aplikację e-sprawozdania finansowe – zgodne z formatem i strukturą logiczną opublikowanymi w BIP-ie.
Można również korzystać ze specjalnych odpłatnych generatorów e-sprawozdań, które oferują dużo więcej niż darmowa aplikacja. Program do sprawozdań finansowych tworzy kompleksowe e-sprawozdanie (obejmujące wprowadzenie do sprawozdania, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, dodatkowe informacje). Jest ono konwertowane w programie na podstawie plików wsadowych. Oczywiście tak powstałe e-sprawozdanie jest zgodne z wymogami legislacyjnymi MF. Generator elektronicznych sprawozdań finansowych EY to wygodne i intuicyjne narzędzie. Dzięki niemu można stworzyć sprawozdanie w 3 prostych krokach. Najpierw należy wgrać pliki, potem przeanalizować dane i na końcu wygenerować sprawozdanie.

Oto funkcjonalności programu do sprawozdań finansowych:

  • generowanie sprawozdania w formacie zgodnym z wymogami MF
  • generowanie i możliwość odczytu elektronicznego w formacie pdf
  • wersjonowanie – możliwość pracy na kilku wersjach i zachowanie pełnej historii edycji
  • walidacja techniczna poprawności danych pod kątem struktury logicznej
  • automatyczna weryfikacja spójności wewnętrznej wprowadzonych danych
  • korekta formatowania danych
  • możliwość podglądu danych i opisów w konwerterze
  • konfiguracja zgodna z indywidualnymi potrzebami
  • automatyczne generowanie kluczowych elementów
  • bezpośredni dostęp do szablonów e-sprawozdań finansowych w wersji językowej polskiej i angielskiej.

Do zalet generatora e-sprawozdań EY można zaliczyć: bieżącą aktualizację zgodną z wymogami MF, możliwość wyboru formy dostępu do programu (przeglądarka/instalacja na serwerze klienta), bezpieczeństwo danych, jednoczesne przygotowanie sprawozdania w wymaganym formacie xml oraz tradycyjnym, intuicyjny interfejs, funkcjonalności dodatkowe usprawniające raportowanie finansowe.

Takie elektroniczne sprawozdanie finansowe można zamówić na stronie: https://www.ey.com/pl/pl/services/tax/vat–gst-and-other-sales-taxes/jpk-sprawozdania.

Źródło: www.mala-firma.pl