Menu Zamknij

CO TO JEST AMORTYZACJA JEDNORAZOWA I KTO MOŻE Z NIEJ SKORZYSTAĆ?

Szanowni Państwo,
Z początkiem 2017 roku zostało wprowadzone dla przedsiębiorców pewne udogodnienie, które gwarantuje możliwość jednorazowego wliczenia ceny nabycia do kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli przedsiębiorca spełni kilka podstawowych warunków, wówczas będzie mógł skorzystać z amortyzacji jednorazowej. Co i do jakiej wysokości można amortyzować jednorazowo? 

Co to jest amortyzacja?

Amortyzacja to pojęcie które występuje w podatku dochodowym
i oznacza rozłożenie w czasie kosztów związanych z wprowadzeniem do firmy różnych składników majątku. Amortyzacji podlegają środki trwałe tj. składniki majątku będące własnością lub współwłasnością podatnika, kompletne i zdatne do użytku, o przewidywanym okresie użytkowania powyżej 1 roku, wyłącznie na cele firmowe.


W ewidencji środków trwałych ujmuje się składniki:

  • których przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż 1 rok,
  • które użytkowane są wyłącznie w działalności gospodarczej,
  • które są własnością lub współwłasnością dokonującego amortyzacji,
  • które zostały nabyte lub wytworzone we własnym zakresie,
  • które są kompletne i zdatne do użytku, ale w takim znaczeniu, w jakim będzie spełniał określoną funkcję w prowadzonej przez podatnika działalności
    (np. sam komputer stacjonarny nie może być ŚT, bo nie stanowi pojedynczego elementu, na którym można pracować. Dopiero w połączeniu z innymi elementami, np. monitor, klawiatura czy myszka, jest zdatny do użytku.
    A więc wartość wszystkich tylko elementów się sumuje i składają się one na jeden środek trwały).

Środki trwałe do 10 000 zł – amortyzacja jednorazowa 

Przedmioty, które spełniają kryteria uznania ich za środki trwałe,
ale ich cena nie przekracza 10 000 zł netto w przypadku vatowców lub brutto w przypadku nievatowców, nie muszą zostać ujęte
w ewidencji środków trwałych. Podatnicy mają możliwość zaksięgowania ich bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu  jeżeli są odpowiednio udokumentowane i spełniają definicję kosztu firmowego. Jeżeli jednak przedsiębiorca zdecyduje się na wprowadzenie ich do ewidencji, wówczas z uwagi na niską wartość ma prawo zastosować amortyzację jednorazową. Odpis amortyzacyjny księgowany jest wówczas w miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. Nieco inaczej wygląda sytuacja
w przypadku środków trwałych, których wartość przekracza 10 000 zł. Dla takich środków trwałych nadal może zostać zastosowana amortyzacja jednorazowa, ale już w ramach pomocy de minimis. Oznacza to, że w pierwszej kolejności muszą zostać spełnione określone warunki.

Źródło: www.bizin.pl