Menu Zamknij

CO TO JEST FAKTYURA ZALICZKWA I KIEDY MOŻNA JĄ WYSTAWIĆ?

Faktura zaliczkowa zwykle wykorzystywana jest przy kosztownych przedsięwzięciach, w celu pozyskania części środków na jego wykonanie. Jeżeli zamówienie wykonane jest zgodnie z postanowieniami, zaliczka zostaje rozliczona w cenie towaru bądź usługi. Kto i kiedy może wystawić taką fakturę?

Co to jest faktura zaliczkowa?

W obrocie prawnym przyjmuje się, że faktura zaliczkowa to faktura dokumentująca otrzymanie przez podatnika VAT całości lub części zapłaty przed dokonaniem określonych czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej

Zgodnie z ustawą o VAT podatnik ma obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej jeżeli otrzymał część zapłaty np. w formie zaliczki, zadatku, przedpłaty od nabywcy, przed dokonaniem:

  • sprzedaży
  • dostawy towarów lub wykonania usługi
  • wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, z wyjątkiem sytuacji, w której podatnik korzysta z tzw. procedury unijnej dotyczącej dostaw towarów i świadczenia niektórych ustaw.

Podatnik nie ma natomiast obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku .

Źródło: www.bizin.pl