Menu Zamknij

CZAS NA PODSUMOWANIA … III JURAJSKI KONGRES GOSPODARCZY – XIX GALA KONKURSU JURAJSKI PRODUKT ROKU 2019 – DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚCIE Z NAMI

Szanowni Państwo, zakończyliśmy kolejną już 19 edycję Konkursu „Jurajski Produkt Roku”, której zwieńczeniem była uroczysta Gala, podczas której mieliśmy przyjemność uhonorować osiągnięcia firmy, firm rodzinnych, organizacji, uczelni, samorządów, jak również naszej zdolnej młodzieży. Gala została zorganizowana w dniu 23 października 2019 roku w ramach III Jurajskiego Kongresu Gospodarczego.

Kontynuując trzyletnią tradycję w godzinach porannych w sali konferencyjnej Hotelu SCOUT w Częstochowie odbył się III Jurajski Kongres Gospodarczy, którego organizatorami byli: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie, Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Częstochowy, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach oraz samorządy terytorialne z powiatów myszkowskiego, kłobuckiego, zawierciańskiego, lublinieckiego i częstochowskiego.

Kongres został podzielony na trzy panele tematyczne: panel samorządowy, panel urzędów pracy oraz panel poświęcony tematyce firm rodzinnych, którego Moderatorem był Prezydent Rady RIPH w Częstochowie Tadeusz Szymanek. W trakcie dyskusji zaproszeni gości rozmawiali o możliwościach rozwoju miast, pozyskiwaniu inwestorów, perspektywach regionalnych i lokalnych rynków pracy, kształtowaniu wizerunku firmy dla potrzeb pozyskania pracowników oraz szansach i wyzwaniach rynku pracy dla firm rodzinnych.

III Jurajskiego Kongresu Gospodarczego był doskonałym czasem na podpisanie kolejnych porozumień o współpracy. Przedstawiciele Miast Częstochowy, Myszkowa, Ogrodzieńca, i Gmin Olsztyn oraz Mstów podpisali porozumienie na rzecz rozwoju i promocji gmin makroregionu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Włodarze miast zadeklarowali wspólne działania na rzecz promocji gospodarczej i terenów inwestycyjnych, zwiększenia atrakcyjności turystycznej Jury Krakowsko-Częstochowskiej, a także rozwoju zrównoważonego transportu i poprawy komunikacji w regionie.

O godz. 18.00 w sali bankietowej Hotelu rozpoczęła się uroczysta Gala podczas, której nagrodzono laureatów tegorocznej edycji Konkursu „Jurajski Produkt Roku”.

XIX edycję Konkursu poprowadziła Pani Anna Mielczarek z Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Częstochowy. Cała uroczystość rozpoczęła się od przemówienia Prezydenta Miasta Częstochowy Pana Krzysztofa Matyjaszczyka, następnie głos zabrali Prezydent Rady RIPH w Częstochowie Pan Tadeusz Szymanek i Dyrektor WUP w Katowicach Pan Grzegorz Sikorski.

W wydarzeniu uczestniczyli przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządu terytorialnego, urzędów i instytucji otoczenia biznesu oraz nauki.

Zwycięskim firmą nagrody wręczyli Prezydent Rady RIPH w Częstochowie Tadeuszem Szymankiem wraz z Członkiem Zarządu RIPH w Częstochowie Jerzym Nowakowskim. Poznajmy tegorocznych laureatów. Wszystkim składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszego rozwoju i samych sukcesów.

Produkt bądź usługa budowlana

Nagrody otrzymują firmy:

 • Kompleksowa Obsługa Budownictwa KOBNEXT Sp. z o.o. –  Budowa hali magazynowej budynku biurowo-produkcyjnego, budynku pompowni ze zbiornikiem wody p.poz wraz z infrastrukturą zewnętrzną w Częstochowie przy ul. Bojemskiego 25 – Generalny Wykonawca 
 • X-KOM Sp. z o.o. – Budowa hali magazynowej budynku biurowo-produkcyjnego, budynku pompowni ze zbiornikiem wody p.poz wraz z infrastrukturą zewnętrzną w Częstochowie przy ul. Bojemskiego 25 – Generalny Wykonawca 
 • Cz.P.B.P. Przemysłówka S.A. – Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie –
  I etap Budowy Strefa Wypoczynku w Parku Lisiniec w Częstochowie
 • BRUK S.A. – Innowacyjny prefabrykat betonowy dla budownictwa mieszkaniowego

Produkt w dziedzinie ekologii, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii

Nagrody otrzymują firmy:

 • BMF Bogusław Foszmanowicz  – Miejski samochód elektryczny Mini M2
 • STANDO Logistics Sp. z o.o. – Wdrożenie usługi transportu płynnych produktów spożywczych i pasz przy pomocy niskoemisyjnych ciągników siodłowych zasilanych skroplonym gazem ziemnym

Usługa

Nagrody otrzymują firmy:

 • Fundacja Pro Progressio – Promocja gospodarcza i wsparcie rozwoju inwestycji BSS w Polsce 
 • Hegelmann Transporte Sp. z o.o. – Usługi transportowe
 • ESBANK Bank Spółdzielczy S.A. – Wspieranie ludzi i firm stąd
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie – Usługa dystrybucji wody pitnej z saturatora w ramach kampanii „Piję wodę z kranu”

Produkt inny

Nagrody otrzymują firmy:

 • KAR-BUD DEWELOPMENT Sp. z o.o.  – Projekt obiektu usługowego Aleja 49 w Częstochowie
 • SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców „JEDNOŚĆ” – Zmodernizowany Spółdzielczy Dom Handlowy Sezam ul. Jagiellońska 3/9
 • MERCEDES BENZ – Autoryzowany Dealer i Serwis

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – Etyka w Biznesie

Nagrodę otrzymuje:

 • STOLZLE CZĘSTOCHOWA SP. Z O.O.

Najlepsza Firma Rodzinna:

Nagrody otrzymują firmy:

 • KUBARA Sp. z o.o.
 • Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne S.A.

Najlepszy Samorząd Terytorialny ROKU 2019:

Nagrodę otrzymuje:

 • GMINA OLSZTYN

Instytucja lub osoba zasłużona dla rozwoju lub promocji regionu:

Wyróżnieni:

 • Prof. dr hab. Paweł Czarnecki dr h.c. – Rektor Collegium Humanum Szkoły Głównej Menadżerskiej z siedzibą w Warszawie
 • Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Częstochowie – Schronisko dla bezdomnych zwierząt przy ul. Gilowej w Częstochowie  
 • Kancelaria Radcy Prawnego Jacka Będkowskiego

W ramach promocji młody, zdolnych ludzi RIPH w Częstochowie wspólnie z Przemysłową Akademią Rozwoju Sp. z o.o. wręczyli na ręce obecnych na uroczystości Dyrektorów szkół zawodowych dyplomy dla uczniów, jako podziękowanie za udział w projekcie Ambasador Młodego Przemysłu. Nagrody wręczyli Prezes Zarządu PAR Maciej Mierzwiński i Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RIPH w Częstochowie Joanna Okularczyk.

W tej kategorii wyróżnienia otrzymali:

Techniczne Zakłady Naukowe im. Gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie

 • wyróżnienie dla ucznia Macieja Pełka
 • wyróżnienie dla ucznia Dawida Wiśniewskiego

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego

 • wyróżnienia dla ucznia Oskara Nabiałek
 • wyróżnienia dla ucznia Jakuba Rabęda

Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie

 • wyróżnienia dla uczennicy Natalii Bednarskiej
 • wyróżnienia dla uczennicy Julii Wilk
 • wyróżnienia dla ucznia Mateusza Ząbkowskiego

Zespół Szkół im. Gen. Władysława Andersa w Częstochowie

 • wyróżnienie dla uczennicy Roksany Lewickiej
 • wyróżnienie dla uczennicy Karoliny Musiał
 • wyróżnienia dla ucznia Huberta Wójcika
 • wyróżnienie dla uczennicy Tetiany Zahovora

Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie

 • wyróżnienie dla ucznia Alberta Skoczylasa
 • wyróżnienie dla ucznia Jakuba Tajbera

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie

 • wyróżnienie dla ucznia Krystiana Kałmuk
 • wyróżnienie dla ucznia Krzysztofa Kucharczyka
 • wyróżnienie dla ucznia Radosława Nalberskiego
 • wyróżnienie dla ucznia Oskara Pietrykowskiego

Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie

 • wyróżnienie dla uczennicy Emilii Chuda 
 • wyróżnienie dla ucznia Huberta Janeczek
 • wyróżnienie dla uczennicy Weroniki Nocuń
 • wyróżnienie dla ucznia Łukasza Spółczyńskiego

Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Częstochowie

 • wyróżnienie dla ucznia Jakuba Barwaniec
 • wyróżnienie dla uczennicy Juli Stobrawa

Tegoroczna nowością było wręczenie pamiątkowych medali dla osób i instytucji współpracujących z Izbą a tym samym, które aktywnie wspierają podejmowane przez nas działania i przyczyniają się do rozwoju gospodarczego. Serdecznie dziękujemy za  Państwa obecność i możliwości współpracy.  

Medale otrzymali:

 • Izabela Domogała – Wicemarszałek Województwa
 • Krzysztof Matyjaszczyk – Prezydenta Miasta Częstochowy
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza
  w Częstochowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Dariusz Jadczyk – Prezes Zarządu Regionalnej Organizacji Pracodawców w Częstochowie
 • Włodzimierz Biniek – Prezes Częstochowskiej Izby Rzemiosła
  i Przedsiębiorczości
 • Marcin Kozak – Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego
  w Częstochowie S.A.
 • Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
 • Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Radomsku
 • Sławomir Bubel – Dyrektor Oddziału w Częstochowie ING Bank Śląski S.A.

Po zakończeniu części oficjalnej, uroczystość swoim występem zaszczycił Zespół Chłopcy z Placu Broni.

Zarząd i Rada RIPH w Częstochowie pragną serdecznie podziękowań wszystkim sponsorom uroczystości. Państwa hojność i zaangażowanie jest dowodem zrozumienia rangi planowanego wydarzenia, a jednocześnie przyczyniło się do wspólnego budowania marki Izby i przygotowania całej oprawy uroczystości.

Dziękuję za pomoc finansową sponsorom naszego Konkursu:

 • Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. 
 • HYDROMIREX Sp. z o.o. Sp. komandytowa
 • GALTEX S.A.
 • CZ.P.B.P. PRZEMYSŁÓWKA S.A.
 • F.P.H.U. GREEN PACK Tadeusz Szymanek
 • TEST Systemy Uszczelniające Sp. z o.o.
 • Włodarczyk Motor
 • ING Bank Śląski
 • INERGIS S.A.
 • Przychodni Księżycowa Sp. z o.o.
 • Business Center 1 Sp. z o.o.
 • KAR-BUD Sp. z o.o. Sp. k.
 • Doradztwo Ekonomiczne Artur Siwek 
 • Przemysłowej Akademii Rozwoju Sp. z o.o.
 • SUNNINGWELL INTERNATIONAL POLSKA SP. Z O.O.

Dziękujemy również patronom medialnym za Państwa obecność i wszystkie relacje z wydarzenia zamieszczone na portalach i w wydawnictwach.

Przed nami kolejne nowe działania do zrealizowania, już dziś rozpoczynamy przygotowania do Jubileuszowej XX edycji Konkursu Jurajski Produkt Roku dziękujemy za Państwa obecność, każdą formę okazanego wsparcia i dobre słowo. To dzięki Państwu wiemy, że to co robimy każdego dnia przynosi zamierzone efekty i pozytywnie wpływa na budowanie marki naszej Izby, a przede wszystkim na rozwój i promocję gospodarczą naszego Miasta i całego regionu.

Mamy nadzieję, że udział w Konkursie pozwoli wszystkim Laureatom wypromować swoje wyjątkowe produkty i usługi, a także korzystać z atutów jakie dają coraz bardziej rozpoznawalna marka i Statuetka Konkursu „Jurajski Produkt Roku”. 

Zdjęcia dostępne na naszym FB