Menu Zamknij

CZĘSTOCHOWSKA SAMORZĄDNOŚĆ DOCENIONA

Częstochowa została uhonorowana tytułem ,,Symbol Polskiej Samorządności 2020”. Wyróżniono szczególnie inwestycje społeczne i realizację kierunkowych programów Teraz Lepsza Praca, Lepsza Komunikacja w Częstochowie i Przyjazna Częstochowa.

30 sierpnia w Sali reprezentacyjnej Ratusza Miejskiego wyróżnienie dla Częstochowy przekazał na ręce prezydenta przewodniczący Kapituły programu ,,Symbol” Jakub Lisiecki, redaktor naczelny „Monitora Biznesu” i „Monitora Rynkowego”.

– Częstochowa jest fantastycznym przykładem działania samorządu w warunkach miasta postwojewódzkiego
 – powiedział Jakub Lisiecki. – To co sprawia, że zostaliście Państwo tak wyróżnieni przez kapitułę to fakt olbrzymiego nacisku na inwestycje społeczne. Z jednej strony wartość inwestycji w lokalizacjach Specjalnej Strefy Ekonomicznej przekroczyła już 1,7 miliarda złotych, jesteście państwo znakomitym ośrodkiem przemysłowym, wiadomo branża auto-motive i tradycyjnie branża szklana, ze znakomitymi pracodawcami. Z drugiej strony inwestujecie w szeroko rozumianego człowieka, począwszy od edukacji  – tak by młodzi ludzie kształcili się zgodnie z potrzebami rynku pracy; przez wsparcie dla rodzin, jak choćby program Niania, który umożliwia młodym rodzicom powrót do pracy, czy działalność organizacji pozarządowych.

Jakość samorządowego zarządzania w Częstochowie – podobnie jak wdrażane w mieście ciekawe, nowatorskie rozwiązania – zauważane są przez niezależne, zewnętrzne gremia już od dłuższego czasu. W 2018 roku Częstochowa otrzymała tytuł ,,Najbardziej Innowacyjnego Miasta w Polsce”, znalazła się w finale konkursu ,,Innowacyjny Samorząd”; a ze swoim programem ,,Teraz Lepsza Praca” ma też swoje miejsce w bazie innowacji Polskiego Funduszu Rozwoju. W 2019 miastu przypadł już ,,Symbol Polskiej Samorządności” w kategorii ,,Nowa Generacja Usług Publicznych”.

– Staramy się odpowiadać na potrzeby mieszkanek i mieszkańców. Gdy jest to możliwe, sięgamy po pieniądze z Unii Europejskiej – powiedział prezydent Krzysztof Matyjaszczyk dziękując za wyróżnienie. – Skoro wiedzieliśmy, że potrzebują lepszej pracy, komunikacji, miejsc rekreacji stworzyliśmy programy w ramach których realizujemy inwestycje, które zaspokajają te potrzeby. To wyróżnienie motywuje nas do kolejnych działań i dalszej pracy. Ten Symbol, którzy otrzymaliśmy będziemy traktować jak symbol, tego, że kierunek który obraliśmy jest właściwy. 

Przypomnijmy: ,,Teraz Lepsza Praca” to jeden z trzech głównych programów, w których zamykają się priorytetowe działania częstochowskiego samorządu (obok programów ,,Lepsza Komunikacja w Częstochowie” i ,,Kierunek Przyjazna Częstochowa”). Wszystkie trzy są ukierunkowane na poprawę jakości i komfortu życia lokalnej społeczności w obszarach, które w sposób przemożny o tej jakości decydują (a więc zatrudnienia i kariery, miejskiego transportu, kultury, rekreacji i wypoczynku oraz rozwoju miejskich terenów zielonych).   

,,Teraz Lepsza Praca” jest pomysłem pionierskim w skali kraju. Projekt funkcjonuje na trzech płaszczyznach – pierwsza to adresowany do przedsiębiorców program ,,Fair Play”; kolejna – projekty podnoszące kwalifikacje osób poszukujących lepszej pracy (pod hasłami „Akademia Rozwoju Kompetencji”, „Aktywni Rodzice – Szczęśliwe Dzieci” czy „Zawodowa Współpraca”); ostatnia – funkcjonujące od wiosny 2017 roku ,,Centrum Lepszych Miejsc Pracy”. Z miejskich ulg w podatkach mogą korzystać społecznie odpowiedzialni pracodawcy, zapewniający odpowiednie warunki zatrudnienia. W ramach ,,Teraz Lepszej Pracy” powstała internetowa platforma mająca kojarzyć przedsiębiorców, szkoły ponadpodstawowe oraz osoby chcące zmienić lub znaleźć pracę. Jest to swego rodzaju lokalny bank ofert pracy oraz biuro karier zbliżające pracodawców i pracowników – ze szczególnym uwzględnieniem absolwentów oraz uczniów szkół technicznych i zawodowych. Częstochowa może się także pochwalić Specjalną Strefą Ekonomiczną, obejmującą – dzięki staraniom samorządu – trzy lokalizacje. Sukcesywnie rosną tam kolejne hale z myślą o nowych inwestorach…   

Kapituła ,,Symbolu” doceniła też działania miasta w sferze  ekonomii społecznej, a także umiejętność pozyskiwania przez Częstochowę środków unijnych, umożliwiających trwałe, infrastrukturalne inwestycje. W tym miejscu warto podkreślić, że w ramach unijnej perspektywy finansowej obejmującej lata 2014-2020 miasto pozyskało już prawie 700 mln złotych.

Ogólnopolski medialny program promocyjno-wizerunkowy ,,Symbol” działa od 2011 roku. Prowadzony jest  przez redakcję-wydawcę „Monitora Rynkowego”, niezależnego dodatku do „Dziennika Gazety Prawnej”, oraz „Monitora Biznesu” – dodatku do „Rzeczpospolitej”. Zamysłem programu jest prezentowanie samorządów, instytucji – także przedsiębiorstw – które działając w swoim lokalnym otoczeniu mogą pochwalić się świetną jakością zarządzania, innowacyjnością, skutecznością w zdobywaniu i dysponowaniu środkami europejskimi, dbałością o kwestie ekologiczne, ale przede wszystkim – o szeroko pojmowane dobro mieszkanek i mieszkańców. Wyróżnienie jest formą docenienia dotychczasowych działań i osiągnięć jego laureatów – ma honorować podmioty, których działania mogą stanowić wzorzec.

Na zdjęciach wręczenie tytułu w sali reprezentacyjnej Ratusza. Foto: Łukasz Stacherczak

Źródło: www.czestochowa.pl