Menu Zamknij

CZY WYSTAWIENIE FAKTURY ZBIORCZEJ PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ JEST ZGODNE Z PRZEPISAMI

Zapraszamy do zapoznania się z ciekawym artykułem opublikowanym na łamach portalu bizin.pl, który poświęcony jest tematyce wystawienia faktury zbiorczej. Życzymy miłej lektury.

Każdy przedsiębiorca w momencie wykonania usługi lub sprzedaży towaru na rzecz innego kontrahenta prowadzącego działalność gospodarczą musi wystawić fakturę VAT. Pojawia się pytanie czy istnieje możliwość wystawienia jednej faktury zbiorczej jeżeli w ramach jednego miesiąca dochodzi do kilku dostaw towarów lub świadczenia usług dla tego samego kontrahenta?

CO TO JEST FAKTURA ZBIORCZA?

Faktura zbiorcza sprzedaży to nic innego jak faktura na której umieszcza się kilka pozycji dotyczących dostaw towarów lub świadczonych usług w obrębie jednego miesiąca dla jednego kontrahenta. 

JAKIE DANE POWINNA ZAWIERAĆ FAKTURA ZBIORCZA?

Faktura zbiorcza powinna zawierać te same elementy, co zwykła faktura. Należą do nich m.in.:

  • data wystawienia;
  • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
  • imiona i nazwiska lub nazwy sprzedawcy i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
  • NIP sprzedawcy i nabywcy,
  • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,
  • nazwę usługi lub towaru,
  • cenę jednostkową bez podatku,
  • wartość netto;
  • stawkę i kwotę podatku;
  • wartość brutto.

Wystawiając fakturę zbiorczą podatnik, zobowiązany jest umieścić na niej wszystkie daty dokonanych dostaw towarów lub świadczenia usług wykonanych w ciągu miesiąca dla danego kontrahenta.

Źródło: www.bizin.pl