Menu Zamknij

PIT-8AR W NOWEJ FORMULE. KIEDY PRZEDSIĘBIORCA ROZLICZA RÓWNIEŻ TEN PIT

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem opublikowanym na łamach portalu www.mala-firma.pl.

Trwają prace nad nowym formularzem PIT-8AR. Projekt uwzględnia zmiany, które są wynikiem zmieniających się przepisów. Kilkustronicowy dokument należy wypełnić i przesłać do urzędu do 31 stycznia, rozliczając poprzedni rok. PIT-8AR jest deklaracją składaną przez osoby fizyczne, które w poprzednim roku podatkowym odprowadzały zryczałtowany podatek dochodowy.

Na tej deklaracji rozliczają się również przedsiębiorcy, którzy uzyskują przychody podlegające pod rozliczenie na PIT-8AR oraz rozliczają umowy zlecenie i o dzieło, gdy należność z nich wynikająca nie przekroczyła 200 zł. W 2024 roku dostępny będzie już nowy formularz tej deklaracji. Co się zmieni?

Fundacja rodzinna- nowa rubryka w PIT-8AR

Ustawa ze stycznia 2023 roku wprowadziła nową instytucję, jaką jest fundacja rodzinna. Ma ona zapewnić ciągłość firmom rodzinnym na pokolenia i zabezpieczać interesy członków rodziny. Nowa instytucja jest osobą prawną i przychody, które otrzymują fundatorzy i beneficjenci z jej działalności, podlegają pod zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych. Podatku nie płacą beneficjenci, którzy należą do grupy podatkowej zerowej, czyli najbliżsi członkowie rodziny. Podatek w wysokości 10% obowiązuje osoby z dalszej rodziny, a 15% pozostałe osoby. Nowa deklaracja PIT-8AR będzie zawierać nowe rubryki do rozliczenia podatku z tytułu fundacji rodzinnej.

Pozostałe zmiany w PIT-8AR

Modyfikacje deklaracji PIT-8AR dotyczą również oszczędzania na emeryturę, poprzez inwestycje transgraniczne. OIPE, czyli Ogólnopolski Indywidualny Produkt Emerytalny, to nowa opcja zabezpieczenia finansowego na jesień życia. Przychody wynikające z OIPE zostały objęte zryczałtowanym podatkiem od osób fizycznych. Dlatego też w nowej deklaracji PIT-8AR pojawią również rubryki związane z OIPE.

Z punktu widzenia przedsiębiorców to dwie główne zmiany w PIT-8AR. To już 13. wersja tej deklaracji.

Źródło www.mala-firma.pl