Menu Zamknij

DOBROWOLNY ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W POLSCE

Szanowni Państwo,
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa jako członek Rady Przedsiębiorców działającej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców zbiera podpisy w sprawie projektu ustawy – Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców w Polsce.
Przesyłamy w załączeniu formularz, który należy wypełnić i podpisać, następnie ORYGINAŁ należy dostarczyć do biura RIPH w Częstochowie (Al. NMP 24 lok. 5). Przesyłamy również informacje dotyczące projektu ustawy.
Formularze prosimy przekazywać do 12 grudnia do godz. 11:00 lub podczas Jubileuszu XXX-lecia RIPH w Częstochowie.