Menu Zamknij

DOFINANSOWANIE NA SZKOLENIA DLA FIRM I PRACOWNIKÓW

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie, zaprasza do zapoznania się z możliwościami dofinansowania szkoleń dla firm oraz pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (PFS) oferowanego przez  Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-20120.

Z oferowanego w ramach PFS wsparcia mogą skorzystać mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy, w tym osoby samozatrudnione oraz pracownicy sektora MŚP. Informujemy, że zgodnie z zapisami RPO WSL 2014-2020 wsparcie rozwojowe dla przedsiębiorstw nie jest udzielane dużym podmiotom. Dzięki funduszom otrzymanym z PFS, firmy mogą sfinansować szkolenia podnoszące kwalifikacje, studia podyplomowe, kursy i inne usługi proinnowacyjne – zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca ma możliwość samodzielnego wyboru usługi, odpowiadającej jego potrzebom, dofinansowanie z projektu może wynieść nawet 80% kosztów usługi.

Ogólnopolska baza usług szkoleniowych dostępna jest pod adresem: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Przedsiębiorców zainteresowanych dofinansowaniem do usług rozwojowych, uprzejmie prosimy
o  zgłoszenie się do Operatora wybranego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, czyli podmiotu realizującego projekty PSF.

Operatorzy odpowiadają za:

  • nabór i rekrutację przedsiębiorstw,

  • zawieranie umów wsparcia z przedsiębiorcami,

  • rozliczenie usługi rozwojowej,

  • wypłacanie środków finansowych Wykonawcy usługi rozwojowej,

  • monitoring realizacji wsparcia (weryfikacja, czy np. szkolenia faktycznie się odbywają).

W celu skorzystania z projektu w  Częstochowie, uprzejmie prosimy o kontakt z Operatorem Projektu – Agencją Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

www.arr.czestochowa.pl

tel.: 34 360 56 88, 34 360 56 54, 503 607 302 (infolinia)