Menu Zamknij

ESBANK ZE STATUETKĄ LIDERA GWARANCJI DE MINIMIS BGK

Lista wyróżnień ESBANKU Banku Spółdzielczego poszerzyła się w marcu 2023 r. o cenną statuetkę, przyznaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wyróżnienie dla Lidera wartości udzielonych gwarancji de minimis wśród zrzeszonych banków spółdzielczych odebrał 16 marca w Warszawie Wiceprezes Zarządu Banku – Paweł Braszczyński

Okazją do przekazania przez BGK wyróżnień dla banków komercyjnych i spółdzielczych była gala podsumowująca 10-lecie największego i najlepszego w ocenie rynku instrumentu gwarancyjnego, jakim jest Gwarancja de minimis. Przez 10 lat dzięki tym gwarancjom 245 tys. przedsiębiorców w Polsce zabezpieczyło swoje kredyty na kwotę 258 mld zł. W tym gronie są też Klienci ESBANKU Banku Spółdzielczego.

Paweł Braszczyński, Wiceprezes Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego, odpowiedzialny za pion biznesu, dziękując Bankowi Gospodarstwa Krajowego za wyróżnienie, podsumowuje zaangażowania Banku we wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości poprzez instrumenty pomocowe BGK:

Misja ESBANKU to „wspieranie ludzi i firm stąd”. Dobrze znamy i rozumiemy potrzeby lokalnych przedsiębiorców. Wszechstronnie pomagamy im w bieżącym zarządzaniu finansami, a także w rozwoju Biznesu. Programy takie jak gwarancje de minimis, które udostępniamy dzięki współpracy naszej Grupy SGB z BGK, są dla wielu lokalnych firm sposobem na uzyskanie dostępu do finansowania, utrzymanie lub zwiększanie zatrudnienia, a także inwestowanie w firmowe innowacje. W przypadku naszych Klientów z tego instrumentu korzystają zarówno mikro, małe, jak i średnie przedsiębiorstwa. Są wśród nich start-upy, firmy z  krótką historią kredytową lub nieposiadające wystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu. Firmy gwarancje de minimis szczególnie doceniły w okresie kryzysu spowodowanego pandemią, a potem wojną w Ukrainie.  Dzięki znacznej modyfikacji programu pod kątem dostępności dla Klienta, opłat za gwarancję czy możliwości finansowania bieżącej działalności Klientów w postaci kredytów płynnościowych, możliwe było objęciem wsparciem w tym trudnym dla gospodarki momencie szerszej grupy Przedsiębiorców. Cieszymy się, że mamy swój wkład w tym społecznie odpowiedzialnym procesie pomocowym. Tym mocniej doceniamy umieszczenie nas przez BGK w elitarnym gronie bankowych liderów programu gwarancji de minimis.

Podczas marcowej gali BGK wyróżnił 7 banków. Wśród 3 banków spółdzielczych znalazł się ESBANK Bank Spółdzielczych, który gwarancje de minimis wdrożył już w 2013 roku jako pierwszy Bank Spółdzielczy SGB. To kolejne wyróżnienie od BGK dla ESBANKU Banku Spółdzielczego – już w 2017 r. Bank znalazł się wśród 5 instytucji, najsilniej oddziałujących na wyniki programu. Wówczas ESBANK otrzymał tytuł Lidera sprzedaży gwarancji de minimis wśród Banków Spółdzielczych.