Menu Zamknij

WARSZTATY EKSPORTOWE W CZĘSTOCHOWIE 17 I 18 KWIETNIA 2023

Zapraszamy na warsztaty eksportowe dla przedsiębiorców MŚP z województwa śląskiego.

Uwaga – na każdy dzień warsztatów jest osobna rejestracja!

Udział w warsztatach jest objęty pomocą de minimis.

Fundusz Górnośląski S.A. zaprasza na bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego – eksporterów, które odbędą się 17 kwietnia 2023 r. w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym, ul. Wały Dwernickiego 117/121 w Częstochowie.

Aby wziąć udział należy wypełnić formularz dostępny poniżej:


kliknij – TRWAJĄ ZAPISY NA WARSZATY EKSPORTOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Tematyka:  „FINANSOWANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO”

Podczas warsztatów omówione zostaną następujące zagadnienia m.in.:

 • finansowanie i zabezpieczenie transakcji w obrocie międzynarodowym
 • ryzyko w transakcjach zagranicznych i stosowane zabezpieczenia
 • dofinansowanie działalności eksportowej – jak pozyskać wsparcie z środków UE?

Warsztaty prowadzone będą przez Zbigniewa Popowskiego – International MBA. Specjalistę z zakresu zabezpieczania i finansowania handlu międzynarodowego z 20-letnią praktyką w bankowości i finansach. Współorganizatora i partnera zagranicznych misji gospodarczych. Zajmuje się doradztwem w zakresie handlu zagranicznego, zarządzania ryzykiem walutowym oraz ryzykiem inwestycji.

Korzyści z udziału w warsztatach:

 • minimum 6 h zajęć dydaktycznych prowadzonych przez eksperta – praktyka
 • komplet materiałów szkoleniowych
 • konsultacje indywidualne
 • zaświadczenie o udziale w spotkaniu

Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP. Projekt realizowany przez Fundusz Górnośląski S.A. w partnerstwie z Województwem Śląskim.

Harmonogram zajęć:

09.45 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 11.30 I blok szkoleniowy

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa

11.45 – 13.15 II blok szkoleniowy

13.15 – 13.30 Przerwa kawowa

13.30 – 15.00 III blok szkoleniowy 15.00 – 15.30 Sesja pytań i odpowiedzi. Podsumowanie warsztatów

Zakres warsztatów:

 1. Finansowanie i zabezpieczenie transakcji w obrocie międzynarodowym.
 2. Ryzyko w transakcjach zagranicznych i stosowane zabezpieczenia.
 3. Test gotowości do eksportu – analiza przedsiębiorstwa przed „wyjściem” za granicę.
 4. Dofinansowanie działalności eksportowej – jak pozyskać wsparcie z środków UE?

Case study – Finansowanie sprzedaży maszyn na Węgry.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Fundusz Górnośląski S.A. zaprasza na bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego – eksporterów, które odbędą się 18 kwietnia 2023 r. w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym, ul. Wały Dwernickiego 117/121 w Częstochowie, pt.: „WARUNKI WEJŚCIA NA RYNKI GRUPY WYSZEHRADZKIEJ (CZECHY, SŁOWACJA, WĘGRY) – ASPEKTY FORMALNO – PRAWNE Z ELEMENTAMI RÓŻNIC KULTUROWYCH”

Aby wziąć udział należy wypełnić formularz dostępny poniżej:
kliknij – TRWAJĄ ZAPISY NA WARSZATY EKSPORTOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Tematyka: „WARUNKI WEJŚCIA NA RYNKI GRUPY WYSZEHRADZKIEJ (CZECHY, SŁOWACJA, WĘGRY) – ASPEKTY FORMALNO – PRAWNE Z ELEMENTAMI RÓŻNIC KULTUROWYCH”

Podczas warsztatów omówione zostaną następujące zagadnienia m.in.:

 • charakterystyka rynków Czech, Słowacji i Węgier
 • założenie i prowadzenie działalności, wymogi, podatki
 • negocjacje umów handlowych – jak osiągnąć zamierzone cele?

Warsztaty prowadzone będą przez Zbigniewa Popowskiego – International MBA. Specjalistę z zakresu zabezpieczania i finansowania handlu międzynarodowego z 20-letnią praktyką w bankowości i finansach. Współorganizatora i partnera zagranicznych misji gospodarczych. Zajmuje się doradztwem w zakresie handlu zagranicznego, zarządzania ryzykiem walutowym oraz ryzykiem inwestycji.

Korzyści z udziału w warsztatach:

 • minimum 6 h zajęć dydaktycznych prowadzonych przez eksperta – praktyka
 • komplet materiałów szkoleniowych
 • konsultacje indywidualne
 • zaświadczenie o udziale w spotkaniu

Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP. Projekt realizowany przez Fundusz Górnośląski S.A. w partnerstwie z Województwem Śląskim.

Harmonogram zajęć:

09.45 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 11.30 I blok szkoleniowy

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa

11.45 – 13.15 II blok szkoleniowy

13.15 – 13.30 Przerwa kawowa

13.30 – 15.00 III blok szkoleniowy

15.00 – 15.30 Sesja pytań i odpowiedzi. Podsumowanie warsztatów

Zakres warsztatów:

Ogólna charakterystyka rynków Czech, Słowacji i Węgier:

 • uwarunkowania makro i mikroekonomiczne
 • demografia
 • historia i kultura
 1. Swoboda gospodarcza, struktura i logika jurysdykcji.
 2. Założenie i prowadzenie działalności, wymogi, podatki.
 3. Bariery – licencje, certyfikaty, świadectwa.
 4. Negocjacje umów handlowych – jak osiągnąć zamierzone cele?
 5. Case study – Przykład skutecznego wejścia polskiej firmy na rynek słowacki.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!