Menu Zamknij

ESTOŃSKI CIT – CZY MOŻNA PRZEJŚĆ W TRAKCIE ROKU?

Szanowni Państwo,
Osoby prawne coraz częściej zastanawiają się nad wyborem estońskiego CIT-u jako formy opodatkowania. Niewątpliwą zaletą tej formy opodatkowania jest brak podatku od dochodów ze sprzedaży usług lub towarów. Czy można przejść na estoński CIT w trakcie trwania roku?

Jak przejść na estoński CIT

Przejście na estoński CIT to dobrowolna decyzja każdego podatnika. Aby dokonać takiej zmiany, podatnik musi złożyć zawiadomienie o wyborze tej formy opodatkowania do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Termin, jakiego trzeba pilnować to koniec pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym podatnik chce skorzystać z estońskiego CIT-u. Możliwe jest jednak przejście na CIT estoński w trakcie roku.

Przejście na CIT estoński w trakcie roku

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych daje możliwość przejścia na CIT estoński w trakcie roku podatkowego. Zawiadomienie ZAW-RD można złożyć przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, jeżeli na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem podatnik zamknie księgi rachunkowe oraz sporządzi sprawozdanie finansowe. 

Księgi rachunkowe wówczas otwierane są na pierwszy dzień miesiąca opodatkowania ryczałtem. Przejście na CIT estoński w trakcie roku podatkowego oznacza jego skrócenie i może on wtedy obejmować okres krótszy niż 12 miesięcy.

Przejście na CIT estoński w trakcie roku rodzi też obowiązek dokonania ewidencyjnych wyodrębnień w kapitale własnym na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

Podatnik jest zobligowany wyodrębnić w kapitale własnym:

Kwoty zysków niepodzielonych i kwoty zysków podzielonych, które odniesiono na kapitały, a zostały wypracowane w latach poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

Kwoty niepokrytych strat, które zostały poniesione w latach poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

Źródło: www.bizin.pl